Rodiče vítáni

Týden od 3.10. do 7.10.2022 Téma Zamykám, zamykám les

Nové čtrnáctidenní téma jsme začali povídáním o houbách. Prolistovali jsme atlasy a porovnali obrázky v nich se skutečnými houbami, naučili jsme se rozeznat nové druhy a znalosti ověřili později v lese. Při procházkách jsme si povídali o listnatých a jehličnatých stromech, sbírali jejich plody a pozorovali podzimní změny v přírodě.

S paní učitelkou Saškou děti využily kapradí při při výtvarných činnostech, kaštany a další přinesené přírodniny při počítání, procvičování jemné motoriky, logopedických chvilkách a různých hrách.

Prozkoumali jsme opravdové sršní hnízdo, jeho stavbu, bývalé obyvatele v různých vývojových stádiích a vysvětlili si, jak takové společenstvo spolupracuje a že pomáhat si musí i lidé. Procvičili jsme si prstíky při zaplňování kartonové vázy a zjistili, že i na podzim se můžeme těšit z mnoha kvetoucích rostlin.

Děti samy (jen s malou pomocí při krájení) připravily z jablíček mošt, který s chutí po obědě vypily.

Ve středu proběhla 1. lekce bruslení na zimním stadionu ve Velkých Popovicích, kterou si začátečníci i ti pokročilejší moc užili.

Ve čtvrtek se všichni už od rána těšili na loutkové divadlo – pohádku o Červené Karkulce, kterou dětem zahrály paní učitelky. Všechny děti společně s Karkulkou prožívaly obavy z vlka, radost a úlevu z vysvobození, radily loutkám, varovaly je a pomáhaly rozhodnout, jak příběh skončí.

Páteční dopoledne jsme si povídali o správném a chování v lese, užili jsme si volnou hru, při které tento týden nejvíc „frčela“ stavba pevnosti u kluků a hra na koníky u děvčat. Venku děti nejraději kreslily křídami, hrály si s míčem a nově zkusily i outdoorové Člověče, nezlob se. Při poledním odpočinku předčítáme nově knihu Děti z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové, děti se v cizokrajně znějících jménech pefektně zorientovaly a na čtení paní učitelky Katky se vždycky moc těší.

Krásné „babí léto“ přejí Jana, Saška, Katka a Radka

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko