Rodiče vítáni

Klub ekologické výchovy

Co je Klub ekologické výchovy?

Klub ekologické výchovy – KEV – je občanským sdružením, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu, školy a další instituce a organizace zajímající se o ekologické (environmentální) vzdělávání a výchovu. KEV vznikl v roce 1995 a má téměř dvacetiletou tradici.
Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO a jeho hlavním cílem je rozvíjet komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje.
Klub ekologické výchovy spatřuje své hlavní poslání především v metodické pomoci školám.

Hlavní cíle KEV

  • Budování funkční sítě škol zaměřených na výchovu k udržitelnému rozvoji.
  • Organizace setkávání koordinátorů v krajích s cílem zajištění jejich informovanosti o hlavních směrech a trendech EVVO a umožnění vzájemné výměny zkušeností.
  • Organizace celostátních seminářů.
  • Posilování manažerských dovedností koordinátorů EVVO.
  • Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO, vydávání publikací k managementu EVVO na školách.
  • Poskytování metodické a odborné pomoci školám při naplňování cílů EVVO.

Klub ekologické výchovy = KEV, jehož jsme od letošního března členy, ve spolupráci se Středočeským krajem na jubilejním X. ročníku setkání koordinátorů environmentální výchovy dne 15. 3. 2018 od 9:00 hodin vyhodnotil V. ročník Škola Udržitelného Rozvoje Středočeského kraje.

Mezi oceněnými školami ŠUR 2018 – 2020 byla i naše Mateřská škola Sluníčko. Titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně na období 2018 – 2020 škola získá, pokud má dlouhodobější zkušenosti s environmentální výchovou, má ustanoveného koordinátora a pedagogové s dětmi realizují programy k ekologické výchově v průběhu školního roku.

Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

MŠ Sluníčko Sulice obdržela titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně propůjčeného na léta 2022-2024, máme velikou radost!

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko