Rodiče vítáni

Nechci kazy školka

Projekt Nechci kazy vznikl v roce 2009 a založili ho dva studenti 1. Lékařské fakulty UK v Praze. Chtěli tak reagovat na neuspokojivý stav zubního zdraví obyvatel. Hlavním cílem tohoto projektu je se zaměřit nejen na prevenci a ústní hygienu, ale také na vysvětlení detailů jednotlivých stomatologických výkonů. Tento projekt není určen jen pro dospělé, ale i pro děti od nejútlejšího věku. V první fázi projektu absolvovaly školení paní učitelky, v druhé fázi děti, které byly rozděleny po svých třídách a v poslední třetí fázi rodiče. Podmínkou účasti v tomto projetu byl odběr správných kartáčků
pro děti na celý školní rok.

www.nechcikazyskolka.cz

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko