Rodiče vítáni

Projekt Hravé lyžování ve ski areálu Chotouň

Naše Mateřská školka Sluníčko se již pátým rokem zúčastňuje projektu Hravého lyžování v nedaleké Chotouni.
Hravé lyžování vychází z osvědčeného modelu 5- denního výjezdového lyžařského kurzu pro děti od 4 let, který nám v předchozích sezónách přinesl velký úspěch, ale především spoustu spokojených malých lyžařů. Výuka probíhá v bezpečném prostředí dětské lyžařské školy formou her, cvičení a netradičních soutěží dle doporučených metodických postupů tak, aby se nenásilnou formou vytvořil přirozený vztah k nové formě pohybu, pocit jistoty na sněhu, uvolněnosti. Obsahem kurzu jsou také hry a cvičení na rovině, v mírném svahu, vstávání z pádu, obraty, šlapání apod., které jsou citlivě zařazovány s ohledem na vývoj výuky. První den lyžařského kurzu zkušení instruktoři ověřují aktuální lyžařské dovednosti dětí z důvodů bezpečnosti, které jsou uvedeny s informacemi v přihlášce.

Cílem projektu: je prohloubit vztah dětí ke sportu samotnému. Využíváme ideálního věku dětí pro zvládnutí této pohybové aktivity. Snahou je umožnit dětem pohodový pobyt na čerstvém vzduchu v kolektivu kamarádů.

Děti jsou rozděleny dle úrovně a dovedností do těchto skupin:
A – pokročilí: dítě jezdí samostatně na lyžařském vleku, umí kontrolovaně zatáčet a zastavit
B – mírně pokročilí: dítě zvládá základy zatáčení a zastavování
C – úplný začátečník: dítě ještě nestálo na lyžích

Jakmile dítě zvládne bezpečně zastavit v pluhu a oblouk v pluhu, pokračuje výuka na veřejné sjezdovce. V případě, že některé z dětí postupuje výrazně rychleji než zbytek skupinky, bude podle možností přeřazeno do výkonnostně lepší skupiny. Zkušenější lyžaři již většinou od úvodního dne využívají vleku a veřejné sjezdovky.

Výuka na veřejné sjezdovce pro pokročilé děti, které již jezdí snožmo pokračuje zvládnutím smýkaného oblouku (s odlehčením při zahájení oblouku). Děti se tak rychleji naučí jízdu i ve složitých podmínkách. V případě, že děti tuto techniku zvládnou nebo ji již umějí, přecházíme k oblouku řezanému (s odlehčením při výjezdu z oblouku).

Na instruktora připadá v průměru 6 dětí. V průběhu kurzu se však v rámci zajištění bezpečnosti a současně i efektivnosti výuky počet ve skupinkách aktuálně přizpůsobuje daným okolnostem a dochází i k nerovnoměrnému rozložení skupiny či k přechodnému spojení. Příklad: nováčci 5 dětí na instruktora a zkušenější lyžaři 7 na instruktora. Výuka se odvíjí od výkonnosti nejslabšího člena skupiny.

Těšíme se na další zimní sezonu!

Více informací najdete na www.hravelyzovani.cz

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko