Rodiče vítáni

Recyklohraní

Projekt vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu na všech školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost dětí v oblasti třídění a recyklace odpadu a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí přímou účastí na sběru. Za plnění úkolů a sběr získáváme body, které si pak ve speciálním katalogu můžeme vyměnit za odměny, charakteru výtvarných a sportovních potřeb, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

www.recyklohrani.cz


Poděkování za splnění úkolu Bezpečný svět (s) baterií

Poděkování za splnění úkolu Mokřady a tajemství ztracené vody 2023

Vyhodnocení 2022

Vyhodnocení 2021

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko