Rodiče vítáni

Rodiče vítáni

Spolupráci s rodiči se věnujeme od začátku vzniku naší Mateřské školy Sluníčko, tj. od září roku 2011. Myslíme si, že je to úplně přirozená a smysluplná činnost, když rodiče mohou ráno či odpoledne kdykoliv vstoupit do třídy, zúčastnit se jakékoliv odpolední aktivity společně se svými dětmi např. Dílničky s rodiči, Besedy na různá témata, Besídky vánoční, Zahradní slavnosti a mnoho dalších. Rodiče jsou i členy nově vzniklé akční skupiny v novém projektu Skutečně zdravá škola a mohou tak aktivně vstupovat do oblasti stravování dětí ve školce. Rodiče také zveme ke společnému čtení v projektu Celé Česko čte dětem kdykoliv během dne, vyhlašujeme různé rodinné výtvarné soutěže např.na  téma: ,,Symbol lásky aneb mámo, táto, mám Vás rád(a)!“

S komunikací v naší mateřské škole problém nemáme, protože rodiče jsou průběžně informováni prostřednictvím emailové pošty, aktuálními zprávami a fotografiemi z akcí na webových stránkách www.msslunicko.eu a dalšími informacemi na nástěnkách v jednotlivých šatnách dětí.

Naše rada, kterou bychom dali ostatním školám v přístupu k rodičům, by zněla: ,,Profesionální přístup plný lásky, radosti, empatie, porozumění, ale zároveň přirozené autority a důslednosti.“

Rada, kterou bychom dali rodičům v přístupu ke škole, by zněla: ,,Uvědomit si, jak náročnou práci učitelé vykonávají a více je podpořit v jejich snažení.“

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko