Rodiče vítáni

Týden v Beruškách: 1.4.-5.4.2024

Téma týdne: Petrklíč, zima už je pryč!

Pondělí bylo velikonoční a zároveň aprílové 🙂 Tak snad jste si ho všichni užili.

V úterý jsme si vyprávěli o zážitcích z koledy a slunného volna. Blíží se nám setkání se seniory v Domově seniorů v Pyšelích, kde jim chceme udělat radost nejen svou přítomností, ale i nějakým krátkým vystoupením. Téma vystoupení bude jarní, tak jsme úterý zpívali, cvičili a seznamovali se i s novými básničkami. Nezapomněli jsme ani po dlouhém volnu pečovat o sazenice rajčat a kytičky před třídou a na záhoncích. Bruslaři si již po čtvrté užili lední plochu ve Velkých Popovicích.

Ve středu jsme s robotickou včelkou hledali cestu k obrázkům jarních květin – poznávali jsme jejich názvy a počáteční písmena, rozvíjeli levo x pravostrannou orientaci. Prohlédli jsme si herbáře Berušek, zacvičili si s overbally a u klavíru si zazpívali jarní písničky za doprovodu Orffových nástrojů. „Motýlci“ byla činnost rozdělená na 3 stanoviště – 1. kresba, 2. práce s nůžkami, 3. lepení a dokreslení obrázku.

Ve čtvrtek jsme rozvíjeli jemnou motoriku s využitím dětských plastových pinzet a přemisťovali jsme přírodniny a přitom nenásilně a hravou formou i upevňovali předmatematické představy při jejich sčítání a odečítání. „Tulipán“ bylo jarní výtvarné tvoření s nůžkami a temperami formou houbičkování.

V pátek jsme se „Sokolem“ nejen cvičili, ale i v jeho sešitě plnili jarní grafomotorické cvičení – spojování teček, doplňování druhé půlky obrázků, hledání shodného obrázku, poznávání rozdílů – méně x více x shodně. Pobyt venku byl naplněn zapojením se do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, kdy do připravených pytlů jsme v rukavicích uklízeli venkovní prostory blízkého okolí školky a s příjemným pocitem dobře odvedené práce jsme si vychutnali poslední oběd pracovního týdne 🙂

Krásný slunný víkend!

🐞

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko