Rodiče vítáni

Týden v Beruškách: 11.3.-15.3.2024

Téma týdne: Voda, voděnka 💧💧

Nové čtrnáctidenní téma je plné VODY ve všech různých podobách. A bez ní to prostě nejde! Potřebujeme ji my, lidé, ale i zvířátka a rostliny.

Kromě vody, nás ale tento týden čekala spousta akcí, které jsou pravidelnou součástí našich školkových dnů. V pondělí jsme se v Beruškách potkali s paní lektorkou Péťou Procházkovou, která dětem nenásilně a hravou formou ukázala, k čemu se znalost cizího jazyka hodí. Aby děti tomuto tématu dobře porozuměly, dokázaly si jej představit a pochopit, bylo velmi důležité jej správně uchopit. Nejlépe tak, že si mohly dané téma co nejvíce prožít. Téma jim krásně přiblížil pohádkový příběh „O dešťové kapičce“ 💧 a krátká animovaná pohádka vhodná pro předškolní děti. Příběhy dětem krásně vysvětlily o důležitosti vody pro život na Zemi 🌍 a následně seznámily s koloběhem vody v přírodě.

V úterý dostaly Berušky domácí úkol – donést v uzavřené sklenici různé druhy vod. Na stole k připraveným lupám a dřevěným duhovým senzorickým kostkám přibyly sklenice s vodou např. dešťovou, pitnou ze studny, vodou minerální, destilovanou, vodou z kamenického rybníka, kosteleckého potůčku, ba dokonce i z Atlantského oceánu (z Portugalska). Děkujeme všem za splnění úkolu! Se sklenicemi budeme pracovat celých 14dní. Pozorovat rozdíly mezi vodami, jak klesá nečistota ve vodě, pozorovat detailněji pod digitálním mikroskopem a porovnávat, která voda je nejčistší. Také jsme si stihli vyrobit koláž z barevných papírků a krepáků „KDE JE VŠUDE VODA?“ Řekli jsme si, co vše voda umí, k čemu je voda využívaná, k čemu vodu potřebujeme a co by se stalo, kdyby voda nebyla. V rámci spolupráce s našimi sousedy, rozuměj vedením a paní učitelkami ze ZŠ Sulice, a v rámci snadnějšího přestupu dětí do 1. třídy základní školy předškolní děti odpoledne navštívily ZŠ Sulice v akci ,,Školička nanečisto“. Nejen, že se děti nenásilnou formou seznámily s prostředím školy, třídami, lavicemi, jiným uspořádáním než ve školce, ale zárověň si vyzkoušely způsob vedení prvostupňových paní učitelek. Děti procvičovaly levo x pravostrannou orientaci, orientaci v časoprostorových pojmech, určovaly první hlásku ve slovech, vytleskávaly slabiky a mnoho dalšího. Těšíme se na další návštěvu a děkujeme.

Ve středu jsme se pustili od rána do keramického tvoření „Velikonočních vajíček“. Budeme doufat, že nám naše výrobky rychle vyschnou, abychom si je před velikonočními svátky stihly vypéct v keramické peci a nabarvit speciální glazovací barvou, abyste si mohly doma oživit Vaši domácí velikonoční výzdobu 😊 Po práci legraci….Po svačince jsme se vypravili na badatelskou vycházku ke Kosteleckému rybníku, pozorovat faunu a flóru. Měli jsme štěstí, že tam zrovna páni myslivci zakrmovali kachny. Dozvěděli jsme se, že je to rybník chovný a na podzim bychom se mohli přijít s dětmi podívat na výlov rybníka. Od rybníku jsme se vydali podél potůčku lesem Hůrkou. Cestou jsme si povídali, jaké vlastnosti má voda? Jakou má barvu, vůni, chuť? Jakou má chuť mořská voda? Co nám dává moře? Jaká je voda z řeky nebo potoka? Může být voda nebezpečná? V lese jsme si užili i chvíli relaxace při poslechu zpěvu ptáčků. Na louce jsme se posilnili malou svačinkou z domova a při návratu zpět na oběd jsme hledali na Želivci mokřady, které se tam během pár let nově objevily.

 I když to vypadá, že víc jsme v tomto týdnu už nemohli nic stihnout, opak je pravdou. K tématu „VODA, VDĚNKA“ se nám přimíchalo i jarní téma „MORENA“.  Povídali jsme si o její charakteristice, z čeho ji lidé nejčastěji vyrábí a proč ji lidé vynášeli z vesnice a házeli do vody. Říkali jsme si, co to vlastně jaro a zima je, jaké jsou mezi nimi rozdíly a naučili jsme se novou písničku „Voláme jaro“,, kterou jsme Moreně zazpívali při házení do želiveckého rybníčku u pana Žilíka. Celý týden si holčičky hrály na studánkové víly ve půjčených šatičkách a při tanci na reprodukovanou hudbu využily k tanci i šátky. Zahrály jsme si pohybovou hru na koloběh vody v přírodě a děti se na okamžik proměnily na koberci v déšť, sluníčko, mrak i kroupy.

Vodní téma pokračuje i po víkendu a už teď je jasné, že nudit se rozhodně nebudeme.

Berušky 🐞

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko