Rodiče vítáni

Týden v Beruškách: 15.1.-19.1.2024

Téma týdne: Ve zdravém těle zdravý duch

Nový týden začal i novým tématem “Ve zdravém těle, zdravý duch”. Téma nás bude provázet po čtrnáct dní. První týden byl zaměřený na lidské tělo, smysly, orgány a zdraví, druhý týden bude hodně sportovní.

Během týdne jsme si představili celé tělo – kostru 🦴 , svaly 💪, orgány 🧠 a smysly 👅👃👁👂🖐. Děti téma velice zajímalo. Začali jsme zlehka prohlížením encyklopedií, pracovali s interaktivní Albi tužkou a novou knihou od Ježíška „Lidské tělo“, ukazovali si části těla od pomalého po rychlejší pohyb na písničku „Hlava, ramena, kolena, palce….“. Seznámili jsme se s novou básní „Moje tělo“, kterou jsme si opakovali každý den. Na koberci děti skládaly tělové skládačky – obrázky, které byly rozděleny na poloviny. Každé dítě dostalo jeden dílek. Úkolem bylo k polovině svého obrázku najít druhou tak, aby vznikl celý obrázek. Nechybělo ani procvičování důležité grafomotoriky do školy (uvolnění zápěstí při kresbě mozku) a rozvoj manipulačních dovedností (práce s houbičkou a temperami) při výtvarné výchově „Moje hlava“.

V úterý jsme si zahráli pohybovou hru „Na lepidla“, u které se děti nesmírně nasmály. „Lepidlo se vylilo…(části těla) k sobě přilepilo“, kdy se děti následně dotýkaly pouze zadanými částmi těla vzájemně ve dvojicích. S plyšákem Sokolíkem jsme si po svačině připravili aktivity pro rozvoj pohybové gramotnosti a obratnosti našich dětí. Chůzi po lavičce s obratem tam a zpět, válení sudů na žíněnce, změny poloh těla (stoj, stoj na jedné noze, klek, sed, leh…), tunel – lezení ve vzporu klečmo. Nechyběl ani pracovní list, který zvládly i mladší děti levou zadní. Spojovaly orgány s jejich stíny, které jsme si ráno pojmenovávaly a ukazovaly na didaktických pomůckách. Během procházky se nám podařilo nasbírat pár přírodnin, využili jsme i usušeného pomeranče ze třídy a vyrobili s dětmi na zahradě díky mrazivému počasí ledové ozdobičky.

Ve středu jsme se rozdělili na dvě skupiny holčičky x kluci, které skládaly velké puzzle s kostrou a lidskou postavou. Při práci ve skupinkách nám nejde o rychlost, ale o komunikaci s kamarádem a umět pracovat v kolektivu. Skládání písmen u magnetické tabule podle předlohy dětem vůbec nedělá problémy. Jaká je 1. hláska ve slově, vytleskej ho, z kolika se skládá slabik? Mladší děti vybíraly správná písmenka z menšího počtu písmenek než předškoláci. K našemu tělu patří i zdravý životní styl. Děti moc dobře ví, jak se o své tělo starat, aby bylo zdravé. Pracovali jsme i se Zdravou pětkou, abychom věděli, jak se správně stravovat. Přihlášené děti odjely na 1. lekci Školičky Bruslení ⛸ do Velkých Popovic. Mezitím si děti ve školce zahrály pohybovou hru „Molekuly“ a cvičily s obručemi. Postavily si z kostek a magnetických stavebnic nemocnice a ordinace a zahrály si na lékaře 🏥 🩺.

Ve čtvrtek si děti vyrobily v barvě své duhovky oko, do kterého nakreslily, na co, nebo koho se nejraději dívají. Pracovaly samostatně, rozvíjeli opět své manipulační schopnosti při trhání barevného papíru a stříhání proužků. V kruhu jsme si s dětmi povídali o jednotlivých smyslech, kde je máme a proč, jak jsou pro nás důležité. O vitamínech, jaké druhy ovoce znají. V kruhu poznáváme ovoce všemi SMYSLY. Děti nejdříve poznávaly ovoce ZRAKEM – jednotlivé druhy pojmenovávaly. Dalším byl na řadě ČICH, ale že to ovoce vonělo! Pak je v hmatovém pytli poznávaly po HMATU podle tvaru. Nechybělo poznávání plodů se zavázanýma očima, to hrála prim CHUŤ. K jednotlivým druhům ovoce jsme si zazpívali písničky nebo řekli říkanky, které známe (např. Měla babka, čtyři jabka; Foukej, foukej větříčku…). A závěrečný ovocný salát plný vitamínů 🍎🍌🍐🍊 chutnal všem!

Pátek jsme pojali maličko volněji. Vždyť pátek je den HER!!! Skládali jsme na koberci z PET víček dětské postavy v nadživotní velikosti, srdíčka za pomoci dětských plastových pinzet. Při logopedické chvilce jsme stihli procvičit hlásky C,S,Z x Č,Š,Ž – dávali jsme důraz na správnou výslovnost a tvar úst. Pracovali jsme se svými Portfolii a zakládali si své výkresy a pracovní listy do desek. Venku jsme si pohráli z čerstvě napadaným sněhem ❄.

Jsme zvědaví, jaké počasí nám příroda nadělí při našich školkových Olympijských hrách příští týden. Nezapomeňte na barevné oblečení každý den, ať to máme ve školce veselé 😊Krásný víkend!

Berušky 🐞

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko