Rodiče vítáni

Týden v Beruškách: 3.1.-5.1.2024

Téma týdne: Vítejte v novém roce 🎉

Setkání po vánočních prázdninách bylo plné radosti a nádherných zážitků. Dětem zářila očička, když jsme si povídali o Ježíškovi a svátcích. Děti nadšeně vyprávěly o splněných přáních, která našly doma pod stromečkem 🎄. A i ve školce ráno vyhledávaly hračky, které jim nadělil v Beruškách Ježíšek.

První den ve zkráceném týdnu jsme si povídali o Novém roku, kolik má měsíců, dnů (letos přechodný), o jeho příchodu, oslavách i novoročních přáních. Co všechno si můžeme přát? Děti si přály navzájem, ale i vyslovovaly svá přání v kruhu. Zahráli jsme si novou pohybovou hru s říkankou „Nový roku, udělej pár kroků“, která děti tak bavila, že jsme si ji hráli i dopoledne venku. Připravili jsme si podklad ke kresbě Tří králů a děti si potíraly štětcem a modrým inkoustem tvrdý papír. Navštívili jsme naše sousedy v okolí školky a osobně jim popřáli pevné zdraví a hodně štěstí v novém roce.

Ve čtvrtek jsme si přečetli „Příběh Tří králů“. Zopakovali jsme si jejich jména, řekli si , co znamenají písmena K+M+B, seznámili jsme se s novými slovy (myrha, kadidlo, mudrc). Vyrobili jsme královskou korunu a zahráli si ve třídě hru „Na krále“. Naučili jsme se koledu „My tři králové jdeme k vám“ a dokončili kresbu Tři krále do inkoustového podkladu. Měli jsme v plánu kouzlit při kreslení zmizíkem, ale ač jsme nakoupili nové zmizíky do Berušek, zřejmě nás zradil špatný inkoust. Kouzlení se nám nepovedlo a museli jsme narychlo vymyslet jinou variantu a děti kreslily akrylovým bílým fixem, který je vhodný i na malování skla.

V pátek jsme u pracovního listu trénovali matematickou pregramotnost, samostatnost při práci, počítání do 6. Skládali jsme 🤴🤴🤴🏾 z dřevěných kostiček a stavěli Betlém ze stavebnice a plastových zvířátek. Byli jsme v lese zkontrolovat, co mají zvířátka v krmelci. Odstrojili jsme stromeček a uklidili vánoční výzdobu. Tím jsme se rozloučili s časem vánočním, starým rokem i třemi králi.

Přejeme všem pevné zdraví v novém roce, hodně spokojenosti a pohody a dětský úsměv, ať září kolem nás všech 😊

Berušky 🐞

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko