Rodiče vítáni

Týden v Beruškách od 14.3. – 18.3.2022

Téma: Měsíc knihy – knížky, bajky, zápis do školy

Děti se v pondělí seznámily s tématem knihy a vyrobily si záložku do své oblíbené knížky, kterou si přinesly z domova. V úterý se děti z Berušek společně s dětmi ze Včeliček vydaly pěšky do knihovny v Kamenici. Zde nás přivítala velice milá paní knihovnice, která měla pro děti připravené hry a soutěže. Děti hádaly názvy pohádek dle obrázků, zahrály si s papírovými postavičkami pohádku: Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu. Paní knihovnice dětem vysvětlila, jak si zařídit průkazku do knihovny a systém půjčování a vracení knih. Děti měly možnost si půjčit a prohlédnout knížky, které je zaujaly. Ve středu část dětí odjela na Školičku bruslení a ve třídě děti hrály námětovou hru: Na knihovnu. Vyrobili jsme si čtenářský průkaz a děti si chodily půjčovat a vracet knížky k paní knihovnici. Odpoledne předškoláci navštívili Základní školu Sulice, kde si vyzkoušeli školičku nanečisto. Seznámili se s paní učitelkami z první třídy, plnili úkoly, které jim paní učitelky zadaly. Čtvrtek už byl znamení pyžámkové noci. Přes den si děti vzájemně převyprávěly své oblíbené pohádky. Večerní program nám odstartoval čtením pohádky Julián Záhorovský, který si děti získal především hrou na kytaru a zpěvem dětských písniček. Po kulturním zážitku nás čekala tolik oblíbená pizza a diskotéka. Poté už se děti začaly oblékat a připravovat na stezku odvahy. Zde plnily úkoly u čtyř stanovišť. Čekala na ně Zlatovláska a sbírání perel, Perníková chaloupka s ježibabou a jízdou na koštěti, u Šmoulů trefování míče do kruhu a s Krtečkem a raketou se děti vydaly plnit úkoly do vesmíru. Po úspěšném splnění stezky odvahy a rozdání odměn se děti vrátily do třídy, kde už se začaly připravovat na večerní hygienu. Povyprávěli jsme si pohádku na dobrou noc a všechny děti usnuly spokojené a plné zážitků. V pátek po svačince nás čekalo divadelní představení: O dvanácti měsíčkách v podání všech paní učitelek. Přijela k nám na návštěvu i celá školka z Hlubočinky a na zahradě vypukla krásná podívaná. Celý týden byl nabitý a těšíme se, co bude dál 🙂

Magdaléna Wagnerová

Básnička: Hrajeme si s knížkami

Dobré ráno kamarádi,
knížky máme všichni rádi.
Kolik je v nich tajemství,
kdo poslouchá, dobře ví,
že tam bydlí pohádky
s nádhernými obrázky,
ale také básničky,
říkadla a písničky.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko