Rodiče vítáni

Týden od 1.4 do 5.4.2024 Téma: Petrklíč, zima už je pryč

Velikonoční pondělí si Ježečci užili doma, ale o nadílce, koledování, pletení pomlázek i polévání vodou jsme si povídali jakmile se děti objevily ve školce. Takové povídání pomáhá s utříděním myšlenek, časovou orientací (co bylo a bude) a rozvíjí komunikační a vyjadřovací schopnosti dětí.

V úterý ráno jsme rozcvičovali prstíky otiskováním barev na předtištěné vzory písmen J,A,R,O. Hned na to odjela polovina třídy na další lekci plavání a užila si prohřátý bazén i hry a cvičení, které si pro děti připravily paní lektorky. Druhá polovina třídy uklízela velikonoční výzdobu ze školní zahrady, poznávala jarní květinky na obrázcích i na záhonech. Ostrý vítr nás vyhnal ze zahrady, našli jsme útočiště v závětří borového hájku a protáhli si tělo při lezení na stromy, pracovali jsme se škrabkami a vázali uzly. Po návratu do třídy si děti vyslechly Jarní pohádku a samy domýšlely její konec, který nakreslily . Co asi z pohádkového semínka vyrostlo?

Středa začala poklidně výrobou šnečí rodinky. Použili jsme kombinaci různých technik – stříhání, namotávání papíru, lepení, kresba… přesně to, co by předškoláci měli, podle paní učitelky ze ZŠ, trénovat. Pohodovou atmosféru přetrhlo vyhlášení cvičného požádního poplachu. Zvládli jsme ho bez paniky a spolu s ostatními třídami jsme se potkali na shromaždišti ve správném počtu a v rekordním čase. Zbytek dopoledne jsme věnovali procvičování předmatematických dovedností – třídění do kategorií a přiřazování správné barvy správnému symbolu, jednotlivě i v týmech. Naše škola se tradičně připojila k celostátní akci Ukliďme Česko. Nasadili jsme rukavice, prošli okolí školky a sesbírali to, co tam nepatří. Děti se samy postaraly o lepší prostředí ke hrám a k životu.

Čtvrteční jarní fotografování probíhalo, kvůli nepříznivému počasí, v naší třídě. Ježečci se střídali před fotopozadím a díky milé a trpělivé paní fotografce a ochotě dětí pózovat, vzniknou určitě krásné jarně laděné fotky. Než na děti přišla řada, věnovali jsme se stavebnicím, společenským hrám, nebo práci s pipetou. Abychom si vyčistili hlavinky od všeho toho soustředění, vydali jsme se relaxovat do lesa. Hráli jsme si spolu i sami, tvořili z přírodnin, stavěli i bourali. A protože nás příští týden čeká zajímavý projekt – budeme sledovat líhnutí kuřátek, naladili jsme se už dnes pohádkou o kohoutkovi a slepičce.

V pátek se nás sešla méně než polovina, poslali jsme našim marodům úsměv a přání rychlého uzdravení. Oslavili jsme s Kubíkem jeho 5. narozeniny, nechyběl pitíčkový dort, přípitek, balónky, výborné dortíky a výzdoba ve stylu oblíbené Tlapkové patroly. Balónky z oslavy jsme využili ke cvičení ve dvojicích i k následné relaxaci. Venku jsme podrobně prozkoumali záhon plný jarních květin. Ježečci na podzim krok po kroku přebudovali zchátralý hmatový chodník na nádherné místo plné barev a vůní. Připravili jsme zeleninový záhon na další setí a sázení a vydali se protáhnout těla na hřiště pod školkou.

Krásné jarní dny přejí

Jana, Katka, Radka a Gábi

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko