Rodiče vítáni

Týden od 17.4. do 21.4.2023 Téma Síly přírody

Naše čtrnáctidenní téma vrcholí v sobotu 22.4., kdy slavíme Den Země. Celý týden se tedy točil právě okolo ní.

Pondělí jsme hned od rána zkoumali magnetickou sílu a povídali si o zemském jádru, zkoušeli dojet s robotickou včelkou BeeBot na správnou zeměkouli, nebo hmatem vnímali roztékající se barvu (bezpečně pod igelitem) při výtvarce. Abychom se ujistili, že každý má na Zemi i v naší třídě své místo, že sem patří, naučili jsme se novou básničku, která nám v tom pomáhá. A na přání dětí jsme si ji tento týden několikrát přeříkali právě v situacích, kdy bylo potřeba pro každého to jeho místo najít.

V úterý jsme pozorovali svět pod mikroskopem – popel, trepky velké ve vodě a další přírodniny. Protáhli jsme si těla v jógových pozicích a povídali si o tom, jak neplýtvat a co všechno můžeme udělat proto, abychom šetřili přírodní zdroje. Děti samy přišly se spoustou nápadů. Jedním z nich bylo použití látkových tašek na nákup a tu si, díky paní učitelce Sašce, všichni mohli vyzdobit. Plaváčci si užili vodu v bazénu při 5. lekci, ostatní děti venku při objevování okolí. Moc děkujeme, vám rodičům, za úžasnou spolupráci – všechny děti mají ve školce holinky! Ve středu jsme zvládli vytvořit z keramické hlíny překvapení pro rodiče, procvičit písmenka a povědět si ekopohádku O Budulínkovi, u které jsme si zopakovali, jaké obaly naši planetu zatěžují nejméně. A taky jsme všechny ty druhy hrášku ochutnali (čerstvý, mražený z plastového sáčku, z konzervy, suchý z igelitové pytlíku a zavařený ze sklenice).

Protože třída je živý organismus, vyvíjí se děti i vztahy mezi nimi, zařazujeme pravidelně aktivity, které kolektiv tmelí. I prostřednictvím společných diskuzí nabízíme dětem příležitost promluvit si o jejich radostech, trápeních, o tom jak to udělat, aby nám bylo spolu dobře, že nemusíme být všichni nejlepší kamarádi, ale je třeba se navzájem respektovat.

Ve čtvrtek jsme se společně připravovali na pracovní odpoledne, chtěli jsme rodiče potěšit vlastnoručně vyrobeným občerstvením – děti upekly podle pokynů vynikající slané šneky z listového těsta. Všechno bylo hotové během chvilky a děti se těšily na odpoledne, na rodiče, společnou práci a hlavně… na dobroty. Odpoledne jsme společně zvládli obrovský kus práce – rodiče, děti i tým Pampeliška&LMŠ. Skalka neuvěřitelně prokoukla, podařilo se realizovat všechny výkopové práce, zasadit darované květiny, upravit školní zahradu tak, že je radost na ni jen pohledět. Moc a moc děkujeme, že jste! V pátek jsme oslavili svátek se Salmou a Saškou, přáli jsme společně i každý za sebe a pochutnali si pak na gumových příšerkách od Salmy. Děti zvládly společnou velkoformátovou kresbu, která je 1. fází artefiletického projektu na podporu příznivého klimatu ve třídě. Konečně na nás vykouklo sluníčko a celá třída se vydala na speciální stezku s úkoly ke Dni Země, na jejímž konci čekal košík s medailí a odznakem.

Nádherné dopoledne pak děti završily pobytem na louce, kde hrály oblíbené hry a zkoumaly pod lupou všechno živé.

Na další jarní týden s vámi se těší

Jana, Saška, Katka, Radka a Gábi

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko