Rodiče vítáni

Týden od 20.3. do 24.3.2023 Téma Voda, voděnka…

S přicházejícím jarem se zvyšuje i naše tempo, zažíváme toho tolik, že než stačíme mrknout je tu pátek!? Uteklo to jako voda – naše nynější téma.

Týden jsme zahájili exkurzí v čističce odpadních vod na Hlubočince. Pro děti to byla nesmírně zajímavá a podnětná zkušenost, dozvěděly se, jak se ze špinavé vody stane čistší, zapojily všechny smysly a hlavně, jak víme i od vás, odnesly si důležité znalosti o tom, co do odpadu patří a co vůbec ne. 

Na úterý připadl ponožkový den, mluvili jsme o lidech, kteří se narodili s Downovým syndromem a o tom, jak je důležité se navzájem podporovat – i ve třídě. Část dětí vyrazila na další lekci plavání do Benešova, část dětí za sluníčkem a do lesa. 

Světový den vody – ve středu – jsme nemohli strávit jinde než u vody. Někdo u zmrzlé a na bruslích, někdo u tekuté u potoka zkoušel, co všechno může plavat.

Ve čtvrtek za námi přijel pan fotograf a jen co děti vyfotil, z mladých dam a gentlemanů se stala výskající tlupa, která se vyhrnula ven na čerstvý vzduch.

Páteční dopoledne jsme strávili se Zdravou pětkou, vzdělávacím programem, zaměřeným na zdravý životní styl. Milá paní lektorka provedla děti pohádkovým příběhem s úkoly a ocenila kolik toho děti o zdravé stravě už vědí.

Tento týden převzali narozeninovou štafetu Dorinka s Matyáškem. Popřáli jsme jim tradičně v několika jazycích dohromady a pak každý za sebe podáním ruky. Moc děkujeme za vynikající pohoštění, které nám všem udělalo obrovskou radost. 

Podnikáme vycházky, krátké i dlouhé, očima i lupami zkoumáme všechno živé i neživé, pilně cvičíme, kreslíme a tvoříme a pokračujeme v tripartitních schůzkách.

Jsme s vámi rády.

Jana, Saška, Katka, Radka a Gábi

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko