Rodiče vítáni

Týden od 22.5. do 26.5.2023 Téma Kde domov můj

Téma nám sice zůstalo stejné, jako v minulém týdnu, ale tentokrát jsme se zaměřili spíše na dopravní výchovu a s ní spojené aktivity. Nezapomněli jsme ale ani na přírodu. Vezmeme to ale hezky popořádku.

V pondělí ráno jsme začali povídáním o dopravních značkách, které známe a s jakými se běžně setkáváme. Pro lepší zapamatování jsme si některé z nich i vyrobili. Pohybové aktivity tohoto týdne jsou zaměřené na pravidla na silnici. Abychom zjistili, jakých značek je v okolí školky nejvíce, rozdělili jsme se na dvě skupinky a každá skupinka vyrazila s jednou paní učitelkou na jinou stranu Hlubočinky. Modří šli směrem na Hlubočinku, kdyžto červení vyrazili směr Sulice. Po více než hodině, jsme se potkali na dětském hřišti pod školkou, abychom porovnali naše zjištění. Měli jsme totiž s sebou bloky a pastelky a všechny značky jsme si nakreslili. Zjistili jsme, že v Hlubočince převládají značky upravující rychlost, naopak směrem k Sulicím je nejčastěji úprava přednosti v jízdě. Největším objevem, byly značky, které červení našli na jedné stavbě rodinného domu. Kromě dopravních značek, tam byly totiž i piktogramy, znázorňující pravidla bezpečnosti pohybu na stavbě a takový poklad, jsme jinde neviděli. Na procházce jsme i pozorovali okolí a podívejte, co jsme našli. Jestlipak poznáte, co to má Alex v ruce?

V úterý jsme ještě, než odjeli naši plaváčci na poslední lekci plavání do Benešova stihli každý nakreslit svůj domeček přesně tak, jak ho vidíme.  Děti se u kreslení i krásně rozpovídaly o tom, co se jim na jejich domově líbí a co by třeba chtěly změnit. Počasí bylo tento týden úplně kouzelné, tak jsme hned po svačině vyrazili do lesa. Děti si přály výlet na naší oblíbenou paseku, kam krásně svítí sluníčko a kde si rádi staví domečky a obchůdky s kořením. Po cestě zpátky jsme se ještě na chvilku zastavili u lesního potůčku a poprvé letos vyzkoušeli, jak studená je v něm voda. No, na velké koupání to zatím není. Rádi jsme se po osušení nožiček vrátili do ponožek 😊 Po obědě jsme popřáli paní učitelce Sašce a Rádě k jejich narozeninám a pochutnali si na muffinkách a ovocných špízech. To vám byla dobrota! Odpolední hraní jsme si kromě pobytu na hřišti zpestřili i hrou na orchestr a tvoření letadýlek.

Středeční ráno jsme si rychle vyrobili lodičku z papíru, vyzkoušeli, jak umíme poznat první hlásku ve slovech a hned se pustili do hry, kde jsme si zkusili představit, co bychom měli dělat, když bychom se stali účastníky dopravní nehody. Začali jsme zopakováním všech důležitých telefonních čísel, pak si děti vyzkoušely rozhovor s policií a záchranáři, které představovala naše paní asistentka Ráďa a nakonec jsme zkusili zjistit jestli našim “zraněným „tluče srdíčko. Další situací, kterou jsme si společně vyzkoušeli, byl požární poplach. Nejdříve jsme si o všem popovídali, vysvětlili si, jak máme při vyhlášení poplachu postupovat a pak si celý proces 2 x vyzkoušely. Děti reagovaly výborně a my dospělé jsme rády, že pokud by k poplachu došlo, budou vědět, jak celou situaci zvládnout.  Před odchodem ven jsme popřáli našemu Márovi k jeho šestým narozeninám a pořádně mu k nim zazpívali. Venku jsme se vrátili k našemu projektu Se Sokolem do života a splnili si poslední sportovní úkoly na tento školní rok. Manipulaci s míčem, přeskoky roztočeného lana nebo hody míčem nebyly pro děti vůbec problém, takže nalepení samolepek za splnění úkolů si užili všichni. Odpoledne paní učitelka Janička vyřezala razítka z brambor a děti pomocí temper a předloh z kostiček, nakreslily různé dopravní prostředky. Moc si to užívaly a jen málokdo zůstal u jednoho výkresu.

Ve čtvrtek jsme se vrátili k přírodě. Povídali jsme si o rozdílech mezi ekosystémy a 4 z nich, které máme nejblíž, jsme si nakreslili. Děti hezky na jednom obrázku, zobrazily rozdíly mezi loukou, lesem, polem a rybníkem. Dopoledne jsme si užili touláním po okolí a pozorováním právě těch rozdílů, o kterých děti během kreslení povídaly. Pole vedle školky už krásně zarostlo, na louce jsme si utrhli vlčí mák a sfoukli pampelišku, v lese si užili stín a hru s přírodninami. K rybníku jsme nakonec nedorazili, protože jsme na cestě zahlédli auto, které nakládalo u lesa klády, a to snad všichni chápou, že je výrazně zábavnější, než rybník 😊 Celou zimu jsme se těšili na to, až si budeme moci hrát a svačit venku, takže že se ve školce moc nezdržujeme a hned jam můžeme, tak po odpočinku letíme na zahradu LMŠ. Nejen hraní, ale i svačinky formou pikniku nebo sezením na špalcích jsou prostě bezva.

Pátek jsme si zpestřili návštěvou maminky naší Emily, která s dětmi tvořila na téma vesnice nebo město. Děti si samy vybraly, co chtějí ztvárnit, jak barevné město nebo vesnici vyrobí a co všechno na obrázku bude. Vznikala města plná domů, nemocnic i dopravních prostředků. Naopak na vesnici kvetly stromy, na loukách byly kravičky a traktory se proháněly po polích.  Dětem se výkresy, kde kombinovaly práci s barevným papírem, samolepkami a kreslením moc povedly. Můžete si je prohlédnou u nás v šatně na nástěnce. Dopolední procházka byla zase prima. Sluníčko krásně hřálo, takže dopoledne na louce, v lese, a nakonec i na hřišti lákalo k zábavě. Vzali jsme si s sebou melouna od paní učitelky Sašky a na pasece v lese jsme si na něm opravdu pochutnali. Netrvalo dlouho a zbyla jen hromádka slupek a upatlané ručičky. Ještě, že tam máme náš oblíbený potok, kde jsme si mohli ruce opláchnout a pokračovat ve hře. Naučili jsme se nosit do lesa škrabky, které jsou skvělým pomocníkem na obroušení klacíků nebo kůry. Podívejte se na fotku, jak s nimi Ježečci bezvadně pracují 😊

Týden utekl jako voda a nás čeká už poslední květnový. Máme v plánu spoustu dalších akcí a určitě se s vámi podělíme o zážitky z nich.

Všechny vás zdraví Katka, Saška, Janča, Ráďa a Gábi

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko