Rodiče vítáni

Týden od 28.3. do 1.4. – Téma ptáci a Ukliďme Česko

V týdnu s ptáčky jsme si zopakovali druhy ptáků s encyklopediemi a atlasy ptáků. Venku jsme se je snažili najít v přírodě a rozpoznat ty, kteří byli viditelní pouhým okem v dostupné vzdálenosti. Ve třídě jsme si zalétali jako káňata, poskákali jako vrabci a batolili se jako kačenky. Nejvíce nás rozesmála hra na vrabčí školu, Na vlaštovky přilétající na drát a hra Na kačera na rybníce. Naučili jsme se písničku Tancovali vrabci v trávě a zopakovali si básničku Káně.

V průběhu tohoto týdne probíhalo i zjišťování školní zralosti předškoláků s využitím modifikace dle Jiráska. Děti se snažily a do školy pustíme předškoláky všechny 🙂

V pátek jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko – náš třídní Ekotým nejprve roztřídil odpady u nás ve třídě do papírových tašek a děti odnesly vše do příslušných kontejnerů. Pak proběhlo rozdání rukavic a pytlů před pobytem venku a poučení o bezpečném zacházení s nalezenými věcmi. Akce Ukliďme Česko – kdy záměrem bylo vyčištění okolí školky od nepořádků – byl velmi úspěšný. Společně s ostatními třídami i rodiči jsme na Hlubočince okolo naší školky Pampeliška sesbírali a v pytlích odnesli 29 kilogramů odpadků. Největší kuriozitou byla rezavá trubka, která byla pěkně těžká a nepoškozená vratná láhev od piva. 🙂

Popis není dostupný.

Šárka Vávrová

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko