Rodiče vítáni

Týden od 29.5. do 2.6.2023 Téma Jsme stejní a přece jiní

Máme za sebou, v tom nejlepším slova smyslu, další nabitý týden. Že jsme stejní a přece jiní si připomínáme často při různých příležitostech, učíme se být tolerantní k našim odlišnostem a jedinečnosti. Tento týden jsme téma využili k povídání si o lidech s postižením, o paralympiádě a o jiných národech a kulturách na Zemi. 

V pondělí jsme si děti pomocí nasazených sluchátek vyzkoušely, jaké to je, když někdo neslyší. Domlouvali jsme se improvizovanou znakovou řečí, najednou jsme úplně jinak vnímali běžná gesta a postupně si uvědomovali, že taková obyčejná věc – hlas, je hrozně důležitá. O to víc, když se najednou ozvalo HOŘÍ! Další cvičný poplach děti výborně zvládly, seřadily se, věděly, kam se vydat a chovaly se nesmírně ukázněně. Úterní dopoledne děti vyzkoušely, jak vypadá svět pro nevidomé. Mimo to jsme si zvládli povědět o dětech z různých koutů světa, jejich pozdravech, místních oblíbených jídlech a aktivitách a typickém oblečení. Víte, jak se zdraví lidé na Hawaji? Největším hitem dne byla slack-line na zahradě LMŠ, všechny děti se na chvilku staly provazochodci a s menší či větší dopomocí přešly po pásce. Musely jsme slíbit (a slib dodržet!), že před obědem zvládneme ještě jedno kolo přechodů, jinak by s námi do lesa a na louku nikdo nešel🙂

A středa! I kdybychom si ji objednali na klíč, nemohla dopadnout lépe. Výlet do pražské ZOO se vyvedl ve všech směrech. Naši Ježečci přešli celou ZOO tam i zpátky, počasí nám přálo, žádné důležité zvíře se před námi neschovalo, ochladili jsme se zmrzlinou i vodou v brouzdališti a plní zážitků jsme se, bez dlouhého čekání v kolonách, vrátili do školky. 

Den dětí jsme strávili mimo školku, v pohádkovém prostředí, na zahradě paní učitelky Kačky. Když děti prozkoumaly zahradu, okoukly všechny žáby, ryby a čolky, daly si zdravou a chutnou svačinku, za kterou moc děkujeme našim milým rodičům. Následovalo olympijské klání, kdy každý prošel 10 stanovišť a za splnění sportovních úkolu získal razítko na unikátní medaili.

Po poledni děti přepadl takový hlad, že jsme nestačili vařit špagety a plnit talíře. Sladkou tečkou byla odpolední zmrzlina od naší milé Gábi a palačinky, které pro děti připravila naše úžasná Radka. Odpoledne probíhalo v pomalejším tempu, malovali jsme křídami, skládali mozaiku, hráli Dobble nebo Prší, odpočívali na dekách…

V pátek děti tvořily na téma „Ruce celého světa“ s maminkou naší Emily a hned jak to bylo možné vydaly se ven, aby si užily hru a cvičení v přírodě.  

Kromě popsaných zážitků pilně nacvičujeme na zahradní slavnost (úterý 13.6.), svačíme, učíme se a cvičíme venku, užíváme si sluníčka a při prozkoumávání okolí školky vnímáme změny v přírodě a v nás.

Krásné slunečné dny přejí Jana, Saška, Katka, Radka a Gábi

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko