Rodiče vítáni

Týden od 15. 5. do 19. 5. 2023 Téma Kde domov můj

I když se nám květen přehoupl do druhé poloviny, vrátili jsme se znovu k bundám a čepicím a museli tomu také trochu přizpůsobit program. Tento týden jsme si povídali o tom, co se děje v trávě, o včelách, mravencích a hmyzu obecně. 

Propršené pondělí jsme si zpestřili Barevnou angličtinou, paní lektorka Petra tentokrát vybrala téma zvířátka. Víte, že kdyby se potkala česká a britská žába svému kvákání by možná vůbec nerozuměly? 

Dokončili jsme s dětmi artefiletický projekt – společnou kresbu jsme rozstříhali na malé kousky a rozložili je před sebe. Každé z dětí si nejdřív jen v duchu vybralo kousek, který ho tvarem nebo barvou chytil za srdce a až na signál po něm mělo sáhnout. Vzniklé konfliktní situace jsme postupně řešili společně, děti samy vymýšlely, co s tím, když se dvěma líbil stejný kousek. Nekdo se ho vzdal a našel si jiný, další dvě slečny se rozhodly ho roztrhnout, jiné dvě slečny se domluvily, že dál budou pracovat spolu… Následně každý povídal o tom, proč si svůj kousek vybral a co mu připomíná. Děti vydržely poslouchat kamarády, nesmát se cizím představám a respektovat je. Pro předškoláky je to obrovská zkouška a zvládli ji skvěle. Jsme na děti ohromně pyšné! 

Zatímco plaváčci odjeli na předposlední lekci do benešovského bazénu, ostatní děti vyrazily na delší výlet po okolí, poznávaly jedlé rostliny, ochutnávaly šťovík, pozdravily koně, pozorovaly kachní pár na rybníce, berušky, mravence, ruměnice, až nakonec zakotvily na hrišti na sulické návsi. 

Ve středu jsme si užili interaktivní hudební představení s paní Hamajdovou, podle reakcí dětí je připravený program zajímal a bavil, smály se, s chutí odpovídaly na otázky, zpívaly a hrály na hudební nástroje. Vypravili jsme se i ven, vynést tříděný odpad a prozkoumat jarní změny v borovém hájku, pozdravit bažanty a ujistit se, že jahodník kvete na stejném místě jako vloni.

Čtvrtek patřil včelkám – děti si mohly obléknout včelařský oblek, vyzkoušet práci s dýmákem, podívaly se na včelí rámek s vystavěnými buňkami, osvěžené nebo nově nabyté vědomosti zúročily při dalších výtvarných a konstrukčních činnostech. Páteční zjišťování hudebního talentu zástupcem ZUŠ jen završilo nabitý týden.

Mimo spousty dalších aktivit si děti pohladily třídenní kuřátka, která jim přinesla ukázat paní učitelka Saška, naučily se novou písničku „Na políčku, v jetelíčku“, společně vypleli záhonky, věnovaly se práci s nástroji, vyzkoušely si, jak skákaly gumu jejich maminky a všechny se těšily, až se nám vrátí paní učitelka Kačka.

Krásné květnové dny přejí

Jana, Saška, Katka, Radka a Gábi. 

P.S.: Když se mandelinka bramborová živí listy brambor, co požírá mandelinka topolová? Přece topinky 🙂

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko