Rodiče vítáni

Týden 11.12.-15.12. 2023 „Vánoce, Vánoce přicházejí…“

S dětmi jsme si uplynulý týden s krásným tématem opravdu užili. Nejenže už je cítit vánoční atmosféra, ale už Vánocemi žijeme.

Hned v pondělí jsem jeli autobusem na výlet po betlémech na Mandavě a na Želivci. Po svačině na terase u paní učitelky jsme se vydali k sousedům na betlém z nalezených sošek z půdy. Postavičky jsou zakomponovány do pouště pod palmy, mezi tradičními zvířátky se objevuje i slon. A tak mají kolemjdoucí možnost vidět Ježíška v jesličkách v podobenství o tehdejším Betlémě. Procházkou jsme došli k Želiveckému rybníku, kde na návštěvníky čeká překrásný betlém s dřevěnými sochami a „větvičkovými“ zvířátky. Místo je malebné a stojí za návštěvu. Děti i přes namrzlou silnici zvládly betlémskou vycházku na jedničku.

V úterý nás čekala s ostatními třídami generálka vánočních besídek, které už v průběhu týdne v některých třídách proběhly a nás čeká v úterý 19.12. v 15:30 u nás v LMŠ.

Ve středu pro nás paní učitelka z Medvíďat připravila betlémskou stezku s úkoly. Děti poslouchaly celý Ježíškův příběh, znaly správné odpovědi a tak na konci vyplnily tajenku a dostaly malinkou sladkou odměnu.

Jelikož trávíme společné chvíle v LMŠ dvě třídy, tak jsme i tentokrát společně vydali na Sulickou náves na betlém. Děti již mají v očích ty zvláštní vánoční jiskřičky a je krásné je pozorovat při velkém očekávání svátků při hraní si u vánočního stromku.

V pátek za námi přišla maminka, která s dětmi upekla a ozdobila perníčky. Věříme, že Vám moc chutnaly, a že Vám děti pomohou s pečením i doma. Děkujeme za návštěvu a pečení!

Během celého týdne děti tvořily s vánoční tématikou, povídali jsme si o svátcích a zvycích, o adventu, dárcích, o chování, nezapomněli jsme ani na zvířátka a na významná slova, jako třeba tolerance, soucit a především láska.

Krásný advent

Vaše LMŠ

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko