Rodiče vítáni

Týden 15.5.- 19.5. 2023 „Kde domov můj“

Nové téma jsme zahájili vyprávěním si zážitků z uplynulého víkendu a výhledem nových zážitků v dalším týdnu. Děti se dozvěděly, že v sobotu 20. 5. bude Mezinárodní den včel. Opakovali jsme si, proč je důležité je chránit a co nám za to dávají. Děti se mohly podívat na včelí plástev a ochutnat med. Letošní rok jsme u vstupu do LMŠ vytvořili louku pro luční květiny, a tak se těšíme na včeličky a další hmyz.

Následující den odjely přihlášené děti na lekci plavání do Benešova. A ve školce jsme se vrhli na zahradní práce. Děti zalévaly, sázely, kypřily, okopávaly a okukovaly. S paní učitelkou Melisou udělaly pokus s klíčením pomerančových semínek.

Ve středu k nám opět zavítala paní Hamajdová se svojí kytarou a hudebním představením. Děti si mohly nejen zazpívat známé písničky, ale zároveň bylo představení plné tanečních figur a hudebně-pohybového spojení. Po představení si děti odhlasovaly vycházku na hřiště, kde se mohly pořádně vyřádit.

K závěru týdne jsme vyrazily na dopolední svačinku do přírody. Před svačinkou se děti stihly seznámit s vystoupením na Zahradní slavnost, která se bude konat 13.6. na Hlubočince. Po svačince jsme se vydali na průzkum okolí, našim cílem byly pozůstatky sulické tvrze z 15. století. Mělo zde být dochováno pár kamenů, které jsme si objevili, zda ale patřily k původní sulické tvrzi, to si nejsme tak úplně jistí. Po cestě jsme pozorovali žáby a obdivovali krásné koně.

V pátek jsme měli návštěvu ze ZUŠ Takt. Paní učitelka přišla za účelem zjišťování hudebního talentu našich předškoláků. Děti vytleskávaly rytmus, poznávaly tóny a nálady a také zpívaly. Byla to pěkná a nová zkušenost.

Krásné dny přeje LMŠ

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko