Rodiče vítáni

Týden 31.10.-4.11.2022

V týdnu od 31.10. – 4.11. jsme se věnovali tématu „Předvečer všech svatých“.

Halloweenská oslava se konala sice až v úterý, ale na zábavě venku i v kamenné školce to nebralo. Výběr masek byl opravdu pestrý, stejně tak i donesené občerstvení, na kterém si děti moc pochutnaly. Na závěr dopoledne jsme si užili parádní diskotéku. S.pohádkou Chaloupka na vršku jsme ukončili celý karneval.

Ve středu jsme vyrazili na badatelskou vycházku, kde jsme hledali podzimní výzdobu v okolí školky. Vyrazili jsme ze školky ještě před svačinou, kterou jsme si dali na hřišti pod školkou. Poté co se děti posilnily, jsme mohli vyrazit na průzkum. K našemu překvapení jsme toho moc neobjevili, a tak jsme si během odpoledního programu museli dýně vyřezat sami. 

Čtvrtek probíhal v duchu – ve zdravém těle zdravý duch, a to „cvičíme se Sokolem“.

V pátek nám počasí opravdu nepřálo. Než se úplně rozpršelo, tak jsme ještě před svačinou vyrazili na ranní rozcvičku na betonové hřiště pod školkou. Po rozcvičce si zde děti daly svačinu a malovaly obrázky křídou. A jelikož se hodně rozpršelo, tak jsme tančili a zpívali a hráli na piano. Paní učitelka Mirka měla v ten den narozeniny a tak ji děti nakraslili velké blahopřání.

Po celý týden se takové dotýkáme tématu Laskavec, děti se pouštěly ve frontě, děkovaly tetě za neúnavnou péči, za ukol mě ly doma zazpívat písničku pro potěšení a v neposlední řadě jsme se na sebe celý týden smáli! Těšíme se na příští svatomartinský a laskovcový týden!

Hezké dny přeje LMŠ. 

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko