Rodiče vítáni

Týden 6.11. – 10.11. 2023 „To je zlaté posvícení“

Tento týden nás při aktivitách s dětmi doprovázel sv. Martin. Děti mu vyrobily krásný plášť, se kterým paní učitelky hrály legendu o sv. Martinovi. Dětem se jeho příběh v podání paní učitelek moc libil a věříme, že Vám toho v sobotu hodně povykládají.

S dětmi jsme upekly posvícenské koláčky s povidly a také s kdoulovou marmeládou z kdoulí ze zahrady LMŠ. Koláčky byly opravdu výborné a všechny děti se zapojily do jejich přípravy.

V pondělí a ve středu jsme si uspořádaly drakiádu. Ve vzduchu bylo vidět draky s dlouhým ohonem i bez, pestrobarevné i jednobarevné, někteří draci létali úplně nejvýš, jiným se moc nechtělo. Dokonce nám dva draci ulítli. Jeden drak přistál kousek od školky, druhého draka jsme našli daleko od školky při naší vycházce až následující den. Drakiádu jsme si všichni moc užili.

V pátek jsme byli s dětmi zkontrolovat naši břízu Bětunu, jak žloutne a chystá se na zimu. Pro porovnání se vždy vyfotíme a po čase si uděláme fotokoláž.

Musíme připomenout, že dvě děti pravidelně jezdí každou středu na bruslení do Velkých Popovic a moc si to tam užívají.

V průběhu celého týdne jsme různými výtvarnými technikami kreslili a obkresovali koně a rytíře, pracovali na grafomotorice, na verbálním projevu pomocí didaktických kartiček, zpívali a hráli si a vymýšleli nové hry, cvičili s tradičním i netradičním náčiním a v neposlední řadě se věnovali tradicím u nás, pravidlům a zvyklostem.

Krásné dny, LMŠ

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko