Rodiče vítáni

Týden od 28. 2. do 4. 3. 2022 Námořníci a piráti

Mrazivý pátek nám vystřídal předešlé sluncem naplněné dny. Téma týdne „Piráti a námořníci“ bylo pro všechny zajímavé a zábavné. Nejprve jsme si o pirátech povídali, také jsme se naučili pirátský pokřik a básničku o lodičkách. Děti si mohly hrát s mušličkami a vypracovat pracovními listy s tématem. Z papíru jsme skládali barevné lodičky, z přírodnin jsme také vyráběli lodičky, které pak krásně pluly po Sulickém potoce. Děti v lesní školce přivítaly dva nové námořníky – kamarády, se kterými jsme hned první den absolvovali pirátskou výpravu za pokladem. „Šipkovaná“ cesta s úkoly a schovanými dopisy nás zavedla k ukrytému pokladu. Věnovali jsme se aktuálnímu dění ve světě, mimo jiné se děti dozvěděly, co znamenají barvy na ukrajinské vlajce. Průvodce po Ukrajině nám dělala paní učitelka Mirka. Poslední den děti krásně namalovaly prstovými barvami piráta a shlédly divadelní představení „Zelená pohádka“, které bylo plné poučení a legrace. Také jsme tento týden třídili odpad, nejen plasty a papír, ale také elektro a bioodpad.
Krásné dny přeje Iveta Holá

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko