Rodiče vítáni

Vítáme Tě ve školce 1.9 – 9.9. 2022

Právě nám začal měsíc září a to znamená, že už začal nový školní rok a naše školka radostně přivítala nové i stávající děti do Lesní mateřské školky.  

Aktuální počet dětí naší Lesní školky:

třída Medvíďat má dohromady 12 dětí,  do třídy Lištiček – Liščat dochází 11 dětí. V obou třídách jsou i předškoláci, dohromady z lesních tříd se jedná o 6 předškoláků.

První dva dny v září spíše probíhaly hravou formou, seznámením se dětí mezi sebou a s paní učitelkami, vysvětlování pravidel a ukázkou „co kde je a co kam patří“. Říkali jsme si, kdo a jak se jmenuje, kolik je mu let. Řekli jsme si již některá naše „Lesní pravidla „, která budeme během roku dodržovat:  jak správně poprosit a poděkovat, jak se chovat u stolečku… 

Také jsme hráli hry a cvičili. Nejvíce se dětem líbilo cvičení s padákem, pískoviště a neokoukané hračky. 

Celý minulý uplynulý týden jsme se v LMŠ i nadále poznávali a seznamovali navzájem a s krásným prostředím okolo nás a na školní zahradě.
V průběhu celého týdne jsme se mimo jiné věnovali hře na klavír a zpěvu dětských a lidových písniček, sportování – se švihadlem či s míčem, kresbě, volné hře, trochu i divadlu s maňásky, didaktickým hrám a s našim předškolákům jsme zadávali i složitější hry a drobné úkoly.
Nástup do školky je pro děti vždy velká změna. Děti se učí vzájemnému porozumění a chování k druhým, novým pravidlům. Díky tomu získávají nové poznatky ze „společenství“ naší školky.

Všechny děti jsou moc šikovné! Děkujeme rodičům za ně 🤗

zapsala Mirka Čížkovská a Iveta Holá

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko