Rodiče vítáni

Týden 11.3. až 15.3.2024

Voda, voděnka

Celý tento týden byl ve znamení VODY. A co jsme tedy celý týden dělali? Cvičili jsme na překážkové dráze, pracovali jsme s didaktickými materiály k tématu voda. Dle obrázku jsme určovali, co do vody nepatří? Počítali jsme kapičky a vybarvovali dle počtu. Pracovali jsme s písmenem K – vytleskávali slova začínající na písmeno K. Přiřazovali jsme mraky podle čísel na obloze a přiřazovali jsme stejné kapiček a stíny mraků. Dále jsme pracovali také s obrázkem koloběhu vody a s doplňujícími otázkami k tématu voda.

Pondělí jsme začali pracovním listem – Určování, která kapka do řady nepatří? Která je jiná? Samozřejmě všichni jinou kapku odhalili a mohli jsme jít cvičit. Čekala na nás překážková dráha – Cesta za kapičkou vody. Museli jsme chodit po laně, udržet balanc na balanční podložce nebo při chůzi po lavičce. Také jsme museli přelézat po půlkruhu, prolézání tunelem a projít si cestičku po ortopedických podložkách a nakonec přeskočit přes překážku. Nakonec jsme se vydýchali v leže na zádech při relaxační hudbě, při které jsme poslouchali šplouchání vln a delfíny.

Po svačince jsme se přesunuli jako vždy do kroužku. Tam jsme se pozdravili a přivítali v kroužku, zopakovali dny v týdnu, měsíce v roce a roční období. Procvičili jsme také hledání písmenek, poznávání barev, geometrických tvarů a čísel. Spočítali jsme holčičky, kluky a pak všechny společně. Seznámili jsme se s tématem týdne Voda. Přečetli jsme si motivační příběh O kapičce. Dále jsme s textem pracovali. Čekala nás řada otázek týkající se příběhu a zkusili jsme si ho znovu převyprávět. A také jsme si ukázali obrázek s koloběhem vody a řekli si, kde se ta voda vlastně bere a co se s ní děje dál.

A protože už se nám Velikonoční jarmark rychle blíží – pustili jsme se do vyrábění J Dnes na nás čekala malba na plátno. To budete koukat, jak šikovné Motýlky „máme“ ¨:) A věřím, že obrázek vám bude všem potom zdobit váš domov 🙂 A co potom? No šup šup ven – užít si sluníčkový den 🙂

Úterý jsme se vrhli rovnou do práce a malovali plátna na Velikonoční jarmark. Dětem se to moc dařilo a líbilo. A nám také 🙂 Po práci jsme se vrhli do cvičení. Rozběhali jsme se na reprodukovanou hudbu a střídali u toho pata, špička. Po rozehřátí jsme si na pomoc vzali tyče a udělali jsme si s nimi rozcvičku. A aby toho děti neměly málo, zahrály jsme si dvě pohybové hry – Z vody do vody a Rybičky, rybáři jedou. Konec cvičení jsme si zpříjemnili relaxací ve dvojicích při pohádce O zlaté rybce. Po svačince jsme se přesunuli jako vždy do kroužku. Tam jsme se pozdravili a přivítali v kroužku, zopakovali dny v týdnu, měsíce v roce a roční období. Procvičili jsme také hledání písmenek, poznávání barev, geometrických tvarů a čísel. Spočítali jsme holčičky, kluky a pak všechny společně. A šup na naše téma Voda. Dnes jsme si řekli proč je důležitá a k čemu jí potřebujeme? A i dnes jsme pracovali s obrázkem koloběhu vody 🙂

I ve středu jsme se hned ráno pustili do výtvarné činnosti – Dešťová kapka. Namalovali jsme si podklad vodou a následné potřeli modrou vodovou barvou a posypali solí, aby se nám podklad třpytil. Pak jsme si na kapičku vody nakreslili tuší sebe a třeba maminku s deštníkem. A zase jdeme na protažení tělíčka. Rozehřáli jsme si při tanečkách na reprodukovanou hudbu, udělali si zdravotní cvičení ve stoje i v sedě a i dnes si zahráli pohybovou hru – Kapka, řeka, moře – děti musely reagovat na signál daného slova. a šup na relaxaci ve dvojicích, při které jsme napodobovali déšť kamarádovi na zádech při relaxační hudbě.

Po svačince jsme se přesunuli jako vždy do kroužku. Tam jsme se pozdravili a přivítali v kroužku, zopakovali dny v týdnu, měsíce v roce a roční období. Procvičili jsme také hledání písmenek, poznávání barev, geometrických tvarů a čísel. Spočítali jsme holčičky, kluky a pak všechny společně. Dnes jsme si k rozhovoru do kroužku zaměřili na vodní plochy. Řekli jsme si základní rozdíly a vyjmenovali jsme si, jaké vodní plochy známe, a kde je můžeme najít. Vzali jsme si na pomoc také atlas světa a globus. A protože bylo nádherné počasí, čekalo nás vynášení Morany. Nejprve jsme si samozřejmě řekli proč se Morana vynáší a kam jí půjdeme hodit? Dětem se loučení se zimou a volání jara moc líbilo 🙂

Čtvrtek nám začal dokončováním výtvarné práce – dolepení kapky na čtvrtku a následné splnění úkolu z pracovního sešitu Sokol. Po práci jsme se šli opět protáhnout. Dnes jsme se rozběhali na písničky a napodobovali jsme různá zvířátka. Ať už vodní, tak ty suchozemská 🙂 po zvířátkovém rozcvičení jsme si protáhli tělíčko od shora až dolů. Zakončili jsme to jízdou na kole na zádíčkách. A že to ti naši sportovci rozjeli 🙂 a když už jsme leželi na těch zádíčkách, využili jsme toho a rovnou si zavřeli očička a poslouchali příběh O kapičce – kam putuje, když spadne z mráčku. Po svačince jsme se přesunuli jako vždy do kroužku. Tam jsme se pozdravili a přivítali v kroužku, zopakovali dny v týdnu, měsíce v roce a roční období. Procvičili jsme také hledání písmenek, poznávání barev, geometrických tvarů a čísel. Spočítali jsme holčičky, kluky a pak všechny společně.

Přihlášení předškoláci pokračovali do třídy Včeliček na barevnou angličtinu s paní učitelkou Péťou. My ostatní jsme pokračovali v kroužku, kde jsme říkalio o skupenství vody – zda nějaké známe a v jaké formě vodu můžeme vlastně vidět a doposlouchali jsme příběh O kapičce, který nám začal při ranním cvičení v části relaxace.

V pátek jsme si s dětmi na koberci postavili společně překážkovou dráhu, které děti využívali během celého rána JPo svačince do kroužku a tam jsme si zopakovali všechno, co jsme si zatím řekli. K čemu potřebujeme vodu. Kde všude jí můžeme vidět? V přírodě? Doma? Jakou vodu máme, a kde jí najdeme? Známe nějaká zvířátka, která žijí ve vodě? A odkud se vlastně ta voda bere a co se s ní děje.

A teď už šup do dalšího týdne s vodou a doufejme i sluníčkem 🙂

Vaši Motýlci 🙂

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko