Rodiče vítáni

Týden 17.10. až 21.10.

Naše vlast

Týden s naší vlastí jsme započali ukázkou glóbusu a encyklopedií, kde se Česká republika nachází, jak se jmenuje hlavní město. Zahráli jsme si na Praotce Čecha, při překážkové dráze děti putovaly po světě, až nakonec vyšly na horu Říp. Zdolávaly nebezpečnou bažinu, most nad rozprouděnou řekou, podlézaly pod stolem a přeskakovaly kameny. S dětmi jsme si ukázali vlajku České republiky, jakou má barvu a naučili jsme se krátkou básničku k zapamatování barev na vlajce. Děti si poté suchými temperovými barvami namalovaly vlajku na papír. Venku na zahradě děti naplnily hmatový chodníček přírodninami. Paní učitelka Terezka dětem donesla na ukázku vzácné škeble rybniční. Děti si je prohlédly a kdo měl odvahu, tak si je mohl i osahat.

V úterý si děti užily hudební vystoupení s trumpetistou. Nejdříve se dozvěděly, že je trumpeta dechový nástroj, z čeho je vyrobena a jakou má barvu. Poté zazněla česká státní hymna, všechny děti u hymny stály a poslouchaly melodii. Poté si s trumpetistou zazpívaly dětské písničky a nakonec si i společně zahrály na hudební nástroje.

Ve středu se děti pustily do hromadné práce výroby našeho národního stromu Lípy srdčité. Lístečky lípy si vykreslily v barvě naší vlajky a nalepily na strom, který nám zdobí šatnu. Poté jsme šli na procházku po okolí a hledali jsme, kde se lípa nachází. Zjistili jsme, že lístečky i když už jsou hodně opadané, mají tvar srdíčka. Děti pozorovaly, z čeho se strom skládá – koruna, kmen, kořeny, větve, listí, kůra.

Čtvrtek patřil „Mezinárodnímu dni stromů“ děti si při cvičení vyzkoušely jógovou pozici stromu. Při relaxaci poslouchaly písničku „Stromy“ od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Další činnost byla sázení žaludů. Děti si zasadily žalud do svého květináče, který si předem pokreslily fixami. Venku objímaly stromy a čerpaly z nich energii.

V pátek si děti zopakovaly všechny důležité informace, co se za celý týden dozvěděly. Na zahradě děti hrabaly opadané listí na hromadu a odvážely ho na kompost.

Celý týden jsme si moc užili a těšíme se na další společně prožitý týden 🙂

Básnička: Moje země Česká

Magdaléna Wagnerová

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko