Rodiče vítáni

Týden 18.3. až 22.3.2024

Voda, voděnka

Celý týden jsme pokračovali v tématu: voda, voděnka. Děti si ráno prohlížely knížky se zvířátky, hledaly v knížce zvířátko, které patří do moře, rybníka mokřadu. Děti pracovaly ve skupince, přiřazovaly zvířátka k biotopu moře a rybníka. Při ranním cvičením se rozehřály za zvuku tamburíny, zvonečkem reagovaly na signál. Rozcvičily se s důrazem na protažení nohou, trupu, zádového svalstva. Zahráli jsme si pohybovou hru: Rybičky, rybičky, rybáři jedou a relaxace probíhala s měkkým míčkem. Pobyt venku jsme měli ve formě přírodovědné vycházky, pokusy s vodou. Děti nabíraly vodu z mokřadu, potoku, rybníku a kaluže. Poté jsme na zahrádce pozorovali, která z vod je nejčistší.

V úterý jsme se rozehřáli na písničku: Pravá ruka sem, cvičili jsme s overbally. Děti házely míč vrchem i spodem, nacvičily dribling, házely míčem nad hlavou. Zrelaxovaly při zvuku bublajícího potůčku. Při ranních hrách stavěly děti z dřevěných kostek – děti pracovaly v tripartitě, z velkých molitanových kostek stavěly „přehradu“. Také jsme v mapě a globusu hledaly modrou plochu, která značí moře, oceány a řeky.

Ve středu jsme oslavili první jarní den. Postavili jsme si opičí dráhu. Děti zdolávaly chůzi, přeskoky a plazení po lavičce. Házely míčkem na cíl, válely sudy na žíněnce a chodily po laně. Oslavili jsme 6. narozeniny Amálky. Všechno nejlepší přejeme. S dětmi jsme zazpívaly písničku, pochutnali jsme si na výborném dortu. Děti popřály Amálce a dostaly od ní dárečky. Také proběhla 5. lekce bruslení ve Velkých Popovicích pro přihlášené děti.
V tělovýchovné chvilce si děti zaběhaly, protahovaly se cviky jako zvířata na rybníku (čáp, žába, kachna, rak). A zrelaxovaly na hudbu: Bedřich Smetana Vltava. Nakreslily obrázek koloběhu vody, kresba suchými pastely.

Ve čtvrtek se děti procvičily průpravné cviky na procvičení horní a dolní oblasti tělesného aparátu. Děti zrelaxovaly s maňásky. Děti pozorovaly vodu ve sklenici, co se s ní děje. Oslavili jsme Světový den Downova syndromu, povídali jsme si o tom, co je Downův syndrom. Na zahradě jsme dělali pokusy s vodou-co plave a co se potápí. Děti nosily do nádob různé přírodní předměty a zkoušely jejich vlastnosti.

V pátek se děti rozehřály s atletickou abecedou. Zhodnotily si blok: voda, voděnka. Na zahradě si užily kreativní hry s přírodninami. A poté si všechny děti ze školky užily hudební program: Za poznáním tajů hudby s harfou.

Hezký víkend přejí Motýlci 🙂

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko