Rodiče vítáni

Týden 2.10. až 6.10.2023

Zamykání lesa

Téma Zamykání lesa nám přineslo spoustu nových příběhů, dovedností. V pondělí ráno měly děti na výběr z několika center aktivit. Děti pracovaly s kaštany, skládaly je podle připraveného vzoru, procvičovaly jsme tím geometrické tvary. Dále řadily obrázky za sebou podle velikosti, počítaly zvířátka na kartičkách. Děti si prohlížely knížky o lese-Rok v lese, Co se děje v přírodě, Kdo bydlí v dutinách stromů. Také děti pracovaly s kouzlenou Albi tužkou a s knížky Svět zvířat a Básničky z lesa. Při ranním cvičení si děti zahrály hru „padající listí“- běhaly při rytmu bubínku, při přerušení bubnování rychle reagovaly na změnu signálu. Protáhly si celé tělo u zdravotních cviků a zrelaxovaly. V komunitním kruhu jsme se si zopakovali dny v týdnu, měsíců a ročního období. Pracovali jsme s demonstračními obrázky-jehličnaté a listnaté stromy, obrázky zvířat z lesa. Také jsme podnikli procházku do okolí lesa, poznávali jsme ekosystém lesa, pozorovali jsme měnící se přírodu na podzim. Nasvačili jsme se na louce a u lesa a děti si zahrály hry: Cukr, káva, limonáda, Rybičky, rybičky.

V úterý jsme oslavili 3. narozeniny Kristýnky, přejeme všechno nejlepší 🙂  Při cviční jsme se zahřáli na písničku „Hajný je lesa pán, Procvičili jsme lokomoční cviky, děti lezly jako ježek, běhaly jako zajíc, skákaly jako veverka, procvičovaly medvědí „těžkou chůzi a zrelaxovaly. Také jsme tvořili společnou práci, děti kreslily suchými pastely pozadí a poté vykreslovaly pastelkami své oblíbené zvíře z lesa, které starší děti vystřihly a poté nalepily na nakreslené pozadí. Na zahradě jsme ještě dolepily přírodniny z lesa a krásný společný obraz nám zdobí šatnu. Také jsme si prošli zahradu a vyjmenovali jsme si stromy, které nám zde rostou, a určovali jsme, jestli se jedná o stromy jehličnaté nebo listnaté.

Středa se nesla ve znamení badatelské vycházky, děti pracovaly s lupou hned  od rána. Pozorovaly listy, větve a plody listnatých i jehličnatých stromů. Při cvičení se rozehřáli pomalou chůzi v kruhu, poté následovaly zdravotní cviky semínko, které se mění ve strom. Děti si zahrály pohybovou hry Domečky a vlk a zrelaxovaly u básničky. Zamykám, zamykám les. Pobyt venku jsme si užili na badatelské vycházce, děti poznávaly stromy v okolí, správně je pojmenovávaly a přiřazovaly větvičky a k nim šišky a plody. Do lesa jsme nesli také kaštany pro zvířátka, ke Mezinárodnímu dni zvířat.

Ve čtvrtek jsme slavili svátek Elišky a 3. narozeniny Vojtíška, přejeme všechno nejlepší 🙂 Pracovali jsme s listy, které jsme prozkoumávali a poté jsme vytvořili frotáž listů pomocí voskových pastelek. Zpívaly jsme u klavíru písničky z lesní tématikou: Já do lesa nepojedu, Hajný je lesa pán. Na zahrádce jsme sbírali poslední maliny a hrabali jsme listí z vrbového tunelu. Předškoláci plnili pracovní listy s tématikou lesa, počítali, vytleskávali slabiky, orientovali se na ploše.

Páteční den jsme si užili s kinetickým pískem a razítky.  Také děti pracovali ve skupinkách, ve kterých skládali z pet-víček a tyčí stromy. V kroužku jsme si zhodnotili celý týden, co se komu nejvíce líbilo a co dětem v tomto týdnu chybělo. Povídaly jsme si i o tom, co nás čeká příští týden.

Moc se těšíme na další dobrodružství 🙂

Vaši Motýlci: Majda, Terezka, Lucinka a Lucka

Básnička: V lese

Do lesa dnes půjdeme,

potichoučku budeme,

rozhlédnem se do všech stran,

stromy všude kolem znám.

Borovice, smrček, jedle,

šiška na mě spadla hnedle.

Shodila ji veverka,

je to pěkná čiperka.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko