Rodiče vítáni

Týden 20.3. – 24.3.2023

Voda, voděnka

Tento týden jsme pokračovali v tématu voda. V pondělí jsme pracovali s mapou světa a globusem. Děti hledaly modrou plochu, která značí moře, oceány a řeky.  Děti se pomocí Albi tužky a knížky Světa zvířat dozvěděly, jaké žijí zvířátka v rybníku, mokřadu a moři. Při překážkové dráze přeskakovaly přes řeku a přelézaly půlkruh, který naznačoval most. Oslavili jsme první jarní den a také narozeniny Amálky, které je už 5 let, všechno nejlepší  🙂 Děti pracovaly s Bee bot včelkou a čtvercovou sítí. Na ní programovaly včelku tak, aby se dostala do rybníka, moře, potoka a k vodopádu. Venku děti nabíraly do sklenic vodu z louže, potoku, rybníku a mokřadu. Poté děti pozorovaly vodu ve sklenicích, kde je voda nejčistější a nejšpinavější.


V úterý část dětí odjela do solné jeskyně v Herinku, také na plaveckém výcviku v Benešově zdokonalovali své plavecké dovednosti. Děti ve školce v tělovýchovné chvilce cvičily s overbally, házely míčem a relaxovaly na hudbu bublajícího potůčku. S dětmi jsme se si vysvětlili pojem „Ponožkový den“ – prohlédli jsme si obrázky dětí s Downovým syndromem a povídali jsme si o různých formách pomoci.  Také jsme si rozdělili zvířata do různých ekosystémů- poslouchali jsme zvuky zvířat a děti zkoušely uhodnout, o jaké zvíře se jedná.

Ve středu si skupinka bruslařů užila 7. lekci ve Velkých Popovicích. Děti ve třídě vytvořily pomocí voskových pastelek a temperových barev ekosystém rybníka i moře.  Zvířátka vybarvily a vystřihly a následně nalepily do správného ekosystému. Venku na zahradě jsme zkoušeli pokusy s vodou, co plave a co se potápí. Děti nosily do nádob s vodou různé přírodní předměty a zkoušely jejich vlastnosti. Už víme, že kameny, písek a štěrk se potápí, klacík a šišky, tráva a kytičky plavou.

Ve čtvrtek nás čekala badatelská vycházka k rybníku, potůčku a mokřadu. Děti se s batůžky, lupami a dalekohledy vydaly na dobrodružnou výpravu. Na rybníku jsme pozorovali kačeny a kačera. Vydali jsme se po proudu potoka a výpravu jsme ukončili piknikem u mokřadu, kde děti pozorovaly lupou ekosystém mokřadu.

V pátek jsme si v komunitním kruhu zhodnotily 14-denní blok tématu vody. Oslavili jsme 5. narozeniny  Lilianky, která nám přinesla výborné ovocné špízy a sladko-slané barevné preclíčky. Venku jsme si vyrobili Moranu z přírodních materiálů a starých hadříků. Příští týden náš čeká její vypuštění a tím odehnání zimy pryč.

Těšíme se na další společný týden 🙂

Magdaléna Wagnerová

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko