Rodiče vítáni

Týden 22.4. – 26.4.2024

Síly přírody

Celý tento týden jsme pracovali s didaktickými materiály k tématu Den Země – přiřazovali, co naší Zemi pomáhá a co naopak škodí. Dále jsme pracovali s Didaktickými materiály k tématu Živly – přiřazovali jsme oheň, vítr, vodu a zem. Vybarvovali jsme symboly 4 živlů dle vzoru. Skládali jsme obrázky ohně s dvěmi obtížnostmi. Pracovali jsme s interaktivní tužkou – Doprava – hasiči. Další aktivitou bylo logico primo a práce s modelínou. Některé děti měly omalovánky a jiné si kreslili dle své fantazie.

Pondělí jsme začali jako vždy tradičně s prací. Dnes to bylo ale formou pracovního listu. Byly připravené dvě obtížnosti. Děti dostaly obrázek s kapičkou. Pro větší byl zde nápis VODA, kde děti musely najít písmenka dle slova a slovo opsat. Pro menší děti bylo připravené písmeno V, kde ho děti musely najít a následné zkusit napsat. Následovalo cvičení, kde jsme se rozběhali na reprodukovanou hudbu. Střídali jsme vysoká kolena, zakopávání, špičky, paty a běh pozadu. Pořádně jsme si vyklepali tělíčko a protáhli jednotlivé částí těla – ve stoji, v sedě i v leže. Zahráli jsme si pohybovou hru – na vítr a cvičení zakončili relaxací v jógové pozici králíčka. Po probouzení kamaráda pohlazením se děti zařadily za sebe do hada.
Po svačince následovalo pozdravení a přivítání v kruhu. Zopakovali jsme si dny v týdnu, měsíce a roční období. A začali jsme si povídat o tom, čím je dnešní den významný. No přeci tím, že dnes je Den Země. Řekli jsme si, co to je Den Země? Čím Zemi ubližujeme a jak jí můžeme chránit? A šup ven si pohrát 🙂

Úterý nám začalo se skřítkem Živlem. I dnes čekala na děti práce dle obtížnosti. 1. úroveň pro velké – rozstříhání cik cak, poskládání a slepení,  2. úroveň pro střední – rozstříhání na 6 kusů, poskládání a slepení, 3. úroveň pro malé – rozstříhání na 4 kusy, poskládání a slepení. A všichni to zvládli na výbornou 🙂 Následoval velký úklid třídy, přece jen jsme museli mít krásně uklizenou třídu, když jsme měli den otevřených dveří 🙂 A děti se skutečně moc snažily 🙂 Po svačince jsme se přesunuli do našeho kroužku a následovalo povídání o tom, co jsme to vlastně dnes ráno dělali? Koho jsme to vlastně dnes rozstříhali? Jak se ten skřítek jmenoval? A no jooo.. SKŘÍTEK ŽIVEL. Přečetli jsme si příběh o 4 kamarádech skřítka. Ti 4 kamarádi se jmenovali VODA, VZDUCH, OHEŇ A ZEM. Každý nám řekl, co má a co nemá rád. Jak vypadá a jaká barva je jeho nejoblíbenější. A je pravda, že si to děti všechno zapamatovali 🙂 Popřáli jsme také Vojtovi k svátku, dali si bonbonky a šli si hrát ven na zahrádku 🙂

Ve středu jsme se pustili do malování 4 živlů pomocí vodových barev. Rozdělili jsme si 4 živly a k nim jsme zvolili jejich poznávací barvy. Děti si pamatovaly, které barvy kamarádi skřítka měli rádi 🙂 Následovalo cvičení. Rozběhali jsme se na reprodukovanou hudbu a reagovali jsme na zacinkání zvonečku – sed, leh, skok. Potom jsme si vzali padák. S tím cviční děti moc rády. Pod padákem jsme probíhali, kouleli v něm overbal, nebo vyhazovali míčky do vzduchu. Nakonec jsme si na padák lehli a  zaposlouchali jsme se do zvuků přírody (déšť, vítr). V kroužku jsme se zaměření se na dva živly – VODA, OHEŇ – mají něco společného? Čím jsou pro lidi přínosné a čím naopak lidem škodí?  A motýlci si to skutečně pamatovali z úterního příběhu a zároveň přišli i na jiné věci 🙂 Jsou to šikulky.

Ve čtvrtek jsme se pustili do dokončení práce 4 živlů. Děti si vybarvily symboly podle vzoru, vystřihly a následné nalepili na již připravený podklad. Po práci jsme si zacvičili – vytvořili jsme si překážkovou dráhu, kterou jsme postupně procházeli. Prolézali jsme tunelem, házeli jsme balonem do kruhu, přelézali půlkruh, přeskakovali přes překážky, váleli sudy na žíněnce a nakonec zdolávali hmatovou cestičku. Zakončili jsme cvičení relaxací formou dýchání do bříška. V kroužku jsme se zaměření se na dva zbývající živly – VZDUCH, ZĚMĚ – mají něco společného? Čím jsou pro lidi přínosné a čím naopak lidem škodí? A pak šup ven 🙂

A páteční dopoledne děti stráví společně s paní zástupkyní Ájou při hracím pátku 🙂

Tak a teď už jen popřát krásný víkend a šup do dalšího ČARODĚJNICKÉHO týdne 🙂

Motýlci 🙂

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko