Rodiče vítáni

Týden 23.10. až 27.10.

Má vlast

Tento týden jsme si postavili překážkovou dráhu s nejrůznějšími cvičícími prvky, pracovali jsme s interaktivní tužkou a knihou Česká republika, Staré pověsti české a Atlas světa. Pracovali jsme také s velkou mapou České republiky, s magnetickou mapou České republiky a glóbusem. Dále jsme se zaměřili na didaktické obrázky k tématu má vlast.

V pondělí jsme se rozběhali na reprodukovanou hudbu – střídali jsme běh, chůzi, po špičkách, po patách, do strany, chůze pozadu. Protáhli jednotlivé části těla, zahráli jsme si pohybovou hru na Semafor, kde museli děti reagovat na barevé kroužky jako by se opravdu jednalo o semafor. Zrelaxovali jsme se při relaxační hudbě VLTAVA a pořádně se vydýchali. Pozdravili jsme se v kroužku, spočítali jsme se, zopakovali jsme si dny v týdnu, měsíce v roce a roční období. Vyzkoušeli jsme si, zda si ještě děti pamatují básničku Vlajka a všechno, co jsme si říkali minulý týden. A skutečně pamatují. Jsou to ale šikovní motýlci. Ukázali jsme si obrázky památek v Praze a řekli si, jakými dopravními prostředky se můžeme po Praze pohybovat. Pokračovali jsme prací s keramickou hlínou a ještě jsme se rozhodli, že si společně vytvoříme vlajku České republiky. Ale ne jen tak ledajakou. Pomocí otisků našich ručiček. A co pak? No přece využít krásného slunečného počasí a jít si pořádně pohrát 🙂 Pro předškoláky ještě byla připravená práce navíc v podobě pracovního listu. Museli najít dva stejné domečky a stejně je vybarvit. Spočítat jim okýnka a dveře 🙂 Což samozřejmě pro předškoláky nebyla žádná těžká práce 🙂 Vybrané děti měli 2.schůzku ekotýmu, děti namalovaly svoji představu o vysněné zahradě, poté jsme procházely zahradu a ukazovaly jsme si, kde by se jejich projekt mohl nacházet.

V úterý při ranním cvičení zdolaly překážky v podobě přeskoků, chůzi po laně a přelézání půloblouků. Také si zasoutěžily v přetahování lanem. Také jsme pracovali s mapou České republiky – mladší děti vyhledávaly na mapě vodní plochy a hory a předškoláci se učily pojmenovat města, hory a řeky. Zopakovaly jsme si dny v týdnu, měsíců a ročního období. Poté nás čekal pobyt venku na zahradě, kde si děti hrály v altánku, jezdily na koloběžkách, odrážedlech a užívaly si čerstvý vzduch.

Ve středu jsme se rozehřáli v kruhu, protáhli se zvířátky, a podbíhali lano. Potom jsme si zahráli kroužkovanou a pořádně se zrealaxovali. A co nás potom čekalo? Plnění úkolů do Recyklohraní: mladší děti vykreslují dané obrázky k tématu a starší děti stříhají. Přiblížit dětem, že bychom neměli kupovat oblečení, které nepotřebujeme. Dále, že je správné o oblečení dobře pečovat, a když se poškodí, měli bychom se snažit ho spravit (např. zašít ponožku, na roztrhané kalhoty přišít záplatu). Vyrobit obyčejné tričko stojí totiž hodně lidské práce, energie a spotřebuje se přitom velké množství vody, což neprospívá naší planetě. Proto nebudeme oblečením zbytečně plýtvat. Přihlášení předškoláci se zúčastnili 3. lekce školičky bruslení ve Velkých Popovicích. 

Čtvrtek a pátek byl ve znamení podzimních prázdnin. Takže provoz školky byl pouze pro přihlášené děti.

Tak a teď si užít hezký víkend a v pondělí se těšíme na týden plný halloweenských zážitků 🙂

Vaši Motýlci 🙂

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko