Rodiče vítáni

Týden 6.3. – 10.3.2023

Bylo, nebylo…..Pojďte pane, budeme si číst

Druhý týden v březnu se pokračovalo pohádkami. Děti si při ranních hrách zopakovaly pohádky O Smolíčkovi a O třech prasátkách s prvky matematiky Hejného. Děti určovaly, kdo je první, poslední, poznávaly geometrické tvary, porovnávaly velikosti: nejmenší, menší, větší, největší. Pobyt venku jsme si zpříjemnili v lese, kde děti sbíraly přírodní materiál na výrobky na velikonoční jarmark, který se neúprosně blíží. Maminkám děti vyráběly překvapení k MDŽ v podobě záložky do knížky. Lepily barevné papíry, stříhaly kytičky z barevných papírků a lepily je na záložku.

V úterý si část dětí užívala pobyt a hry v solné jeskyni, nakonec si děti pochutnaly na piškotech a čajíčku. Zbytek dětí ve třídě se věnoval práci s Emušákem Ferdou – pohádka o kamarádství – seznámení s emušákem Ferdou a jeho jednotlivými mouchami, děti sdílely svoji aktuální náladu a následovalo povídání o kamarádství – co je správné a co ne? Co by se dětem líbilo a nelíbilo, kdyby jim kamarád dělal? Nechybělo následné ponaučení z příběhu.

Středa byla ve znamení návštěvy knihovny, vydali jsme se linkovým autobusem do Kamenice. V knihovně jsme nejdříve posvačili, poté jsme se dozvěděli, co je potřeba udělat, abychom se mohli podívat do knihovny i s rodiči. Založit si kartičku a pak už si můžou půjčovat knížky, které se jim líbí. Paní knihovnice nám vysvětlila, rozdělení knihovny a umístění knížek do regálů. Nejvíce se dětem líbilo, když si mohly půjčit jakoukoliv knížku a prohlížet si ji. Na konci prohlídky jsme se s paní knihovnicí rozloučili, dali jsme ji dobrůtku a vydali jsme se zpět na autobus. Dětem se v knihovně moc líbilo. Po příchodu do školky jsme ještě oslavily 5.narozeniny Charlotky. Přejeme všechno nejlepší! 🙂

Ve čtvrtek jsme pracovali s temperovými barvami a štětcem. Děti namalovaly sebe a svoji nejoblíbenější knížku. Děti si zatančily na oblíbené písničky z pohádek a zacvičili jsme si s overbally. Relaxovali jsme při meditační hudbě a venku jsme obdivovali vypučené kočičky a v trávě jsme hledali první jarní kytičky.

Pátek patřil hudbě a rytmu s pomocí Drumbenů. Venku jsme na zahrádce odklízeli šišky z květináčků a odváželi jsme na kompost staré dýně. Děti si užívaly pěkného počasí a pomalu jsme začali plánovat změny na zahrádce, kterých chceme docílit při vybudování jedlé zahrady. Už se moc těšíme 🙂

Přejeme krásný víkend a těšíme se na další týden.

Magdaléna Wagnerová

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko