Rodiče vítáni

Vítáme tě ve školce – 4. 9. – 8. 9.2023

Vážení rodiče, milé děti,
vítáme Vás v novém školním roce 2023/2024. Na této nástěnce se můžete dočíst, jak jsme se během uplynulého týdne měli u Mravenečků ve třídě, co všechno jsme zažili, naučili se, poznali, jakému tématu jsme se věnovali.

Tento týden jsme v pondělí, někdo již v pátek, přivítali nový školní rok. My dospěláci z Mravenečků jsme se na naše nové i „staré“ Mravenečky moc těšili a věříme, že i oni na nás. Někdo se při vstupu do naší třídy usmíval, někdo mračil, jiný vstupoval s obavami. Emoce byly různé, ale my pevně věříme, že postupem času bude úsměv na tváři každého malého mravenečka 🙂 Chce to jen trošku trpělivosti, protože každé dítě potřebuje na adaptaci rozdílný čas.

Právě adaptace byl ten nejdůležitější cíl našeho týdne. Seznámit děti s režimem dne ve školce, s novými kamarády, paní učitelkami, tetou, novým prostředím, novými hračkami, ale také s pravidly, které je nutné pro společné soužití v našem mraveništi dodržovat. Nové děti si třídní pravidla a pravidla bezpečnosti začaly pomaličku osvojovat, děti z loňského roku si je připomněly, nicméně opakovat je budeme samozřejmě i nadále, aby si je děti zapamatovaly.

Byl to náročný týden nejen pro děti a rodiče, ale i pro paní učitelky. Dětský pláč je pro nás dospěláky velké bolístko, a ono toho pláče bylo opravdu dost. Avšak pobyt na naší školkové zahradě byl místem, kde nikdo neplakal, kde si každý našel své zákoutíčko, hračku, kamaráda, se kterým se cítil dobře. Úsměv na tváři byl také vykouzlen velmi rychle při ranním cvičením s kroužky nebo řáděním s padákem a také při společném mytí ručiček na školkové zahradě, které jsme z organizačních důvodů nechali raději až na páteční dopoledne, kdy už byla pro nás konstalace hvězd příznivější 🙂

Obrovskou pochvalu si zaslouží všichni letošní MRAVENEČCI! Ti nejmenší bojují statečně, ti starší „mazáci“ z loňského roku jsou pro nás velkou oporou, protože se snaží nově příchozím dětem pomoci, pohladí, povzbudí, ukáží, poradí…

Přejeme Vám krásný víkend, plný odpočinku a příjemného času stráveného v kruhu rodinném a příští týden se na Vás budeme všechny těšit.

Ája, Lucka, Páťa, Dáša a Renatka

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko