Rodiče vítáni

Cesta kolem světa

Týden od 5.6. do 9.6.

Další čtrnáctidenní blok s názvem „Cesta kolem světa“, jsme zahájili s mapami, atlasy a globusem. Jako první jsme se věnovali Evropě, kdy jsme si našli Českou republiku a její sousedy. Děti vyprávěly, které sousední státy už navštívily. Připomněli jsme si, jak se na mapě značí pevnina, vodstvo a pohoří. Jako další světadíl jsme navštívili Afriku. Naučili se písničku „Pět minut v Africe“, poslouchaly zvuky, která africká zvířata vydávají a zkoušeli uhodnout, o jaké se jedná. Pouštěli jsme si africkou hudbu, na kterou jsme tančili a doprovázeli se na drumbeny a rumba koulemi. Zahráli jsme si na Letadla v mlze, kdy si děti utvořily dvojice, jeden z dvojice měl zavázané oči a druhý ho signálem naváděl k sobě na přistání. Pomocí kuliček smotaných z krepového papíru jsme si vylepili mapu Evropy a Afriky, kterou jsme doplnili vystřiženými a vybarvenými zvířátky. A kam se vydáme příště? To se dozvíme zase v pondělí.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko