Rodiče vítáni

  Filipojakubská noc 29.4. – 3.5.2024

V pondělí na děti čekal dopis od tajného únosce medvídka Bivoje. Čekal nás celý týden tajných úkolů a odměna za splnění byla tlapka medvídka, kterou jsme si schovávali. Čekal nás čarodějnický rej – děti přišly v maskách čarodějek a čarodějů, soutěžily jsme ve skupinkách a na konec byla i odměna. Také byla diskotéka a ukázka své masky na molu. Na dopolední svačinku jsme si opekli buřta na naší školní zahradě.

V úterý nás čekalo vaření kouzelného lektvaru jak v papírové podobě- kde děti skládaly dle zadání, tak i s vodou obarvenou barvivem, sodou a octem. Vyrobili jsme si čarodějnice, které jsme si nejprve vybarvili, nastříhali a nakonec slepili. Rozřazovali jsme kartičky podle počtů obrázku na kartičce, kolíčkování dle počtu obrázku, stavěli jsme pavučinu s kostek kapla.

  Ve středu byl státní svátek a ten si děti užily doma s maminkami a tatínky.

 Čtvrtek byl pro mladé čaroděje a čarodějky odpočinkovým dnem. Děti si dodělaly své čarodějnice a zbytek dne jsme strávili na naší školní zahradě, kde jsme hráli vybíjenou, na slepou bábu, fotbal, vařilo se v kuchyňce.

 V pátek jsme šli hledat medvěda Bivoje. Hlavním úkolem bylo najít jméno tajného lumpa. Úkoly jsme zvládli a lump, který nám unesl medvěda Bivoje byl potápěč. Zjistili jsme,  že Bivoje nalezneme na zahradě MŠ.  Medvěda Bivoje jsme našli a s ním i truhlu s pokladem. Čekal tam na nás pan Luděk, který nás provázel celým programem. Vyzkoušeli jsme si,  jak se chodí po tmě pomocí provazu, sebeobranu, zdolali jsme překážkovou dráhu. Nakonec jsme dostali odměnu placku medvěda Bivoje.

Přejeme krásný víkend Hanka, Pavla a teta Alenka

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko