Rodiče vítáni

Má vlast

16. 10. – 20. 10.

Tento týden jsme se věnovali v tématu naší republice. Děti už ví, jaké je naše hlavní město a jaké řeka jím protéká a některé z nich si omalovánku Prahy vybarvily. Ukazovali jsme si na mapě, kde se Česká republika nachází, s jakými zeměmi sousedí a ukazovali jsme si města a naše památky. Děti si z dřevěných kostiček stověžatou Prahu vystavěly. Seznámily se také se státními znaky a poslechly a zazpívaly si českou státní hymnu. Připomněli jsme si také barvy naší vlajky, trikoloru a děti jí znázornily různými způsoby. Z korálků, z pet víček a z jiných materiálů v červené, bílé a modré barvě. Povídali jsme si, co jsou pověsti a z knihy Staré pověsti české se děti dozvídaly o důležitých postavách naší dávné historie. O praotci Čechovi, jak z vystoupal na horu Říp. O Libuši a založení Prahy a o Horymírovi, jak se Šemíkem skočil z Vyšehradu do řeky Vltavy. Tato pověst patří k nejdojemnějším příběhům o lidském a koňském přátelství. Na vycházce jsme se vydali hledat náš národní strom lípu a pak jsme sesbírali její lístky na tvoření obrázků tohoto stromu a zjišťovali, jaké má léčivé účinky. Na vycházce nás provázel náš dřevěný lipový chlapeček – loutka Lipánek. S ním jsme také plnili různé úkoly na interaktivní tabuli. O lípě jsme se naučili i krátkou básničku.

Lípa je strom nejslavnější, znají ho snad všichni Češi.

Já to také dobře vím, že je stromem národním.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko