Rodiče vítáni

Mláďata, domácí zvířata

Týden od 9.5. do 13.5.2022

V tomto květnovém týdnu, který byl zalitý slunce, jsme se věnovali tématu „Mláďat a domácích zvířat. Prostřednictvím didaktických obrázků se děti seznámily s druhy domácích zvířat a jejich mláďaty. Zahráli jsme si na maminku a její dětičky, kdy jsme po zvuku poznávali svou maminku. Úterní dopoledne jsme strávili na návštěvě u paní procházkové na Nové Hospodě, kde děti měly možnost povozit se na koních a dozvědět se spoustu informací, týkajících se chovu koní a péče o ně. Ve středu jsme z kartonové krabice vyrobili kravičku „Stračenu“, které jsme z latexové rukavice přidělali vemínko a děti si mohly vyzkoušet, jaké to je podojit krávu. Při výtvarné činnosti děti skládaly pejska a volnou technikou kreslili a vystřihovaly kočičku. Také jsme se naučili písničku „Když jsem já sloužil“, kterou děti zvládly úplně celou, jsou to prostě šikulky! Jelikož nám celý týden svítilo sluníčko, trávili jsme co nejvíce času venku, kde jsme věnovali péči našim záhonkům. Týden byl zakončen Rytmickou show na zahradě MŠ, kde jsme se všichni vydováděli při tanci a zpěvu.

KODAK Digital Still Camera
Copyright © 2024 MŠ Sluníčko