Rodiče vítáni

Otvírání studánek 31.5. , Den dětí

30. 5 – 3.6.

Týden jsme začali povídáním o koloběhu vody v přírodě, na mapě jsme si prohlédli řeky, moře, oceány a vyzkoušeli si, jak vypadá odraz na vodní hladině. Děti skládaly stavby z kostek dle předlohy tak, aby byly zrdcadlově obrácené. Také jsme oslavili Den dětí. Děti soutěžily v disciplíně Lžičkovaná – udržení vajíček na lžíci a Židličkovaná. Vydováděly se s diskotékou a tancem a vysoutěžily si drobné odměny a diplom. S paní Szabovou si mohly prohlédnout a pohladit drobná exotická zvířátka – agamu Šáju a želvičku Barunku, které nám do školky přinesla a děti se tak dozvídaly něco o jejich životě, co jí a jak se o ně musí starat. V pátek si děti v programu Z pohádky do pohádky vyzkoušely různé disciplíny v pohádce Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Otesánek a Vodnická pohádka. Zpívaly lidové písničky a tancovaly. Jako tečka programu je čekala sladká odměna.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko