Rodiče vítáni

Světový den včel 20. 5. – hmyz

Od 16. 5. do 20. 5.

Celý týden se vyznačoval krásným slunečným počasím, který vybízel k aktivitám venku a proto jsme činnosti týdne přesunuli do přírody a na zahradu. Cvičili jsme a běhali v trávě, svačili na terase, vyráběli úly a včeličky, které děti skládaly z papíru jako Origami. Vydali jsme se i na krásnou prohlídku rozkvetlého parku ve Štiříně. V parku jsme šli po stezce relaxačního okruhu. Děti cestou poznávaly různé druhy květin, keřů i stromů. Byla tu spousta voňavých keřů nejrůznějších velikostí a barev rododendronů či azalek. Své nálezy si mohly ověřit podle herbáře. Pozorovali jsme také různý hmyz – včelky, vosy, čmeláky a motýlky. Pěšinkou vysypanou kamínky jsme se nakonec dostali až k dřevěné stavbě altánku u vody, kde si děti mohly zblízka prohlédnout i život na vodní hladině. a poslouchat kuňkání žabiček a zpěv různých druhů ptáků.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko