Rodiče vítáni

Vítáme Tě ve školce

11. 9. -15. 9.

I tento týden jsme pokračovali v duchu stejného tématu. Děti se seznamovaly s prostředím školky a prošli jsme si společně ostatní třídy i zahrady. Opakovali jsme si jména dětí ze Včeliček s klubíčkem při hře Pavouček přede pavučinu a Mám šáteček mám. Také jsme si opakovali pravidla a zásady bezpečnosti s didaktickými a magnetickými obrázky a připomínali si správné hygienické návyky pomocí situační hry, ńápodoby a říkanek např. Čistím zoubky, Umyjeme ruce.

Každé ráno jsme si protáhli tělíčka s hudbou a zazpívali jsme si lidové písničky, které děti znají a které jsme v rytmu doprovázeli hrou na tělo a vytleskáváním. V kruhu jsme si společně zahráli pohybové hry Bublina a Ježek. Nejvíce si děti ale oblíbily hru Na sochy, kdy na hudbu běhají v kruhu a na znamení se musí zastavit a nehybně vydžet v poloze, ve které právě jsou. Venku na zahradě zas cvičily s náčiním jako je obrč, švihadlo, míče. Hodně legrace si užily při nových krokových variacích tance na hudbu s názvem Čučua.

V centrech aktivit jsme procvičovali hrubou a jemnou motorika pomocí didaktických her a některé z dětí získávaly novou zkušenost při používání digitální pomůcky včelky, kdy postupovaly v krokování dle nahraných úkolů  na skřipci, který funguje jako diktafon. Děti pro ní vymýšlily cestu ke kamarádovi, kterého pojmenovaly. Předškoláci se snažili určit první hlásku jména a poznat písmenko dle předlohy. S pet víčky si děti na včeličky i zahrály. Ve skupinkách se je snažily co nejdříve vysbírat a přenést do svého barevně označeného úlu. Pak jsme si z barevného papíru nalepili naší školku, zelenou budovu Včeliček. Tuší s voskovkou pastelkou jsme vytvořili i logo sluníčko. Zdařilé výtvory můžete vidět v šatně na nástěnce.

Na zahradě jsme z našeho záhonku vyhrabali brambory a děti ochutnávaly pažitku. Protože bylo stále parné a slunečné počasí také pilně jako včeličky zalévaly keře ostružin, malin a borůvek.

Společně jsme ledovali počasí a s piktogramy je zaznamenávali do kalendáře počasí. Pomocí prstíků děti počítaly dny v týdnu a hádaly, jaké je roční období nebo měsíc. Zahráli jsme si prstové hry s říkankou a procvičlli jazýček a pusinku při logopedické chvilce.

V pátek jsme se zúčastnili akce „Ukliďme Česko‘, abychom se také zapojili do úklidu okolí školky a pomohli jej vyčistit od nepořádku a odpadků. Nasbíralo se toho opravdu hodně.

Básničky a říkadla

Umyjeme ruce , dlaně, mýdlo s vodou patří na ně.

A po mýdle dobré jídlo a po jídle dobré mýdlo.

Čistím zoubky řízy řízy, ať jsou bílé jako břízy.

Ať jsou bílé jako sníh, ať má každý radost z nich.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko