Rodiče vítáni

Voda, voděnka

11.3. – 15.3.

Děti se v tématu týdne dozvídaly hravou formou, jak moc je voda důležitou součástí našeho života a co je koloběh vody v přírodě. Voda se odpaří do mraků, tam se srazí a spadne na zem v podobě deště či sněhu a pak zase odpařováním vzlíná k obloze. Zahráli jsme si na to i v pohybové hře. Děti – kapičky, které dopadnou na zem se spojí a vytvoří pramínek, pak potůček, řeku, moře či oceán. Vyjde sluníčko a kapičky letí zase k obloze. Děti hádaly, jaká zvířata a živočichové ve vodě žijí. Zkoumali jsme čistou pitnou vodu a vnímali, jakou má barvu, chuť, zda nějak voní, že muže být studená nebo teplá a že má různé skupenství. I led je přeměněná voda. K vodě, nedalekému malému rybníčku jsme také měli naplánovanou vycházku, protože jsme se loučili se zimou a snažili se už přivolat jaro i léto. Vynesli jsme k němu Moranu, abychom jí v rybníčku poslali po vodě a zima už byla pryč. Vyprovázeli jsme jí s pokřikem říkankou. Voda byla na břehu, kde byl jemný bílý písek krásně průzračná a čistá. Ve školce jsme si na zahradě pak vyzkoušeli, jaká bude voda, když do ní dáme hlínu a povídali jsme si, jak se v přírodě dá voda vyčistit a co je to čistička vody děti viděly v dětském dokumentárním pořadu, aby si lépe představily, jak funguje. Další týden si čističku za pomoci kamínku, písku, jemného papíru vytvoříme. Vysvětlovali jsme si, proč vodou musíme šetřit, i když se jí zdá být dostatek a jak chránit živočichy, co v ní žijí. Ukazovali jsme si na předmětech, co do vody patří a co ne a co se ve vodě dělat smí a co nesmí a také, jaký je voda pomocník v domácnost i jinde. Že jí potřebuje pračka, myčka a že za pomocí vody se na přehradách vyrábí i elektřina. Děti z dřevěných kostek velkou přehradu postavily.

Vodu jsme si také namalovaly do kapky a s ní související činnosti. Ukázali jsme si znovu, jak si správně mýt ruce. Také jsme si udělali pokus a ve čtyřech skleničkách jsme vodu různě obarvili vodovkami a vložili ubrousek, který procházel všemi skleničkami. Byl pak krásně barevný jako duha. Ukázali jsme si, zda plave na vodě prázdná lahev nebo plná a jaké předměty plavou a proč. Rytmizaci jsme si vyzkoušeli s písničkou Prší, prší a děti vyjmenovávaly slova začínající hláskou P.

Dali jsme také klíčit fazoli, čočku a hrách a pozorujeme už nové malé klíčky. Vyseli jsme osení, které děti pravidelně zalévají, aby mohlo růst. Už se těšíme, že příští týden přivítáme jaro!

Říkanka

Nesu nesu smrtku, k Zelenému čtvrtku.

Až tu smrtku odnesu, nové léto přinesu.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko