Rodiče vítáni

Voda, voděnka

18.3. – 22.3.

O tom, jak se starat v přírodě o vodu jsme si povídali další celý týden. Učili jsme se básničku O vodě, dělali jsme další pokusy a pozorovali, jaký předmět se ve vodě dříve potopí a co se stane, když se do ní nalije olej. Krom toho jsme se také připravovali na jarmark a vytvořili jsme na něj spoustu krásných věcí. Děti si namalovaly vodovými rozmývatelnými pastelkami i svůj vlastní obraz, kdy rozvíjely fantazii a představivost. Nové dekorace vznikaly z nejrůznějších materiálů děti rozvíjely svou zručnost.

Také jsme přivítali jaro! Na vycházce jsme pozorovali, jaké první květiny vykvetly a pojmenovávali jsme je. Přinesli jsme si z ní větvičky břízy, na které jsme navěsili barevná vajíčka, abychom si jarně vyzdobili okolí školky a připravili se na blížící se Velikonoce. Pekli jsme perníčky a zdobili je barevným cukrovým posypem.

V závěru týdne jsem v hudebním pořadu poznávali hudební nástroje a poslouchali, jak krásně zní harfa a dozvídali jsme se něco málo o vážné hudbě.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko