Rodiče vítáni

Zamykání lesa 2.10.- 6. 10. 2023

     První říjnový týden byl zaměřený na pozorování a poznávání všeho, s čím se můžeme setkat v lese. Předškoláci si procvičili pravolevou orientaci, orientaci v prostoru, fantazii při tisknutí svého stromu, nebo pojmenování zvířat. Také jsme uvolňovali ruku při grafomotorice. Při cvičení jsme si krásně protáhla tělíčka a naučili se nové básničky s pohybem. S novou pohybovou hrou jsme si procvičili počty. Naučili jsme se básničku Les.

      V pondělí jsme si povídali o zvířátkách, které můžeme potkat v lese a čím se živí.

      V úterý jsme si povídali o stromech. Hlavně o těch jehličnatých. Nápomocné nám byly větve ze skutečných stromů a tak jsme pozorovali v čem se jehličnaté stromy liší.

       Ve středu jsme se vydali na plánovanou vycházku do nedalekého lesa, kde jsme poznávali jehličnaté stromy, které už známe. Dali jsme do krmelce jablíčka a mrkvičku, které některé děti přinesly pro zvířátka. Cestou jsme potkali šípkový keř a pár šípků natrhali. Cestou do školky jsme se stavili na hřišti, kde jsme si to pořádně užili.

       Ve čtvrtek jsme si nepovídali o ničem jiném než o stromech, tentokrát ale o těch listnatých. Opět jsme porovnávali na větvích rozdíly mezi břízou a lípou. Na čem roste žalud a co to vlastně je.

   A máme tady pátek, opakování matka moudrosti. Tak a vše zopakovat a honem zase ven.

Všem přejeme krásný a pohodový víkend.

 Hanka a Alenka.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko