Rodiče vítáni

Zamykání lesa

Týden od 10. 10 – 14.10.

Celý týden jsme pokračovali tématem lesa. Tentokrát jsme se zaměřili na zvířátka, která v něm žijí. Na obrázcích jsme si pojmenovali druhy zvířat, čím se živí a jakým způsobem přečkávají zimu. Zkoušeli jsme vytleskávat slabiky jednotlivých druhů zvířátek a určit písmeno, na které začínají. V úterý jsme se společně s II. třídou Motýlků vydali na badatelskou vycházku s úkoly, kterou jsme zakončili hledáním nejbližšího krmelce, kam jsme zvířátkům donesli dobroty (kaštany, jablíčka, mrkve). Z kaštánků jsme vyráběli zvířátka a panáčky. Ve čtvrtek jsme s pomocí rodičů na brigádě udělali výzdobu do truhlíků a květináčů, tatínkové nám pomohli obrousit a natřít lavičky. Také jsme si celý týden zpívali písničku Houby, která děti moc bavila.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko