Rodiče vítáni

Týden od 15. 4. do 19. 4. 2024 Síly přírody

Tento týden jsme věnovali zejména živlům. Děti již vědí, že jsou to voda, oheň, vzduch a země. Zjistili jsme, že nám tyto živly mohou pomáhat, ale i nám škodit. Pomáhají nám např. při výrobě elektřiny, tepla, světla; vzduch potřebujeme k dýchání a vodu k přežití a pěstování rostlin. Škodit nám mohou při různých živelných pohromách (zemětřesení, výbuch sopky, tsunami, povodně, požáry, vichřice atd.) Děti tyto jevy tak zaujaly, že jsme se nakonec podívali i na názorná videa.

Během rána si děti užívaly zejména různé smyslové hry s pískem, vodou, moukou. Děti si mohly vyzkoušet i různé patlání a výtvarné techniky s barvami, kterými živly výtvarně znázornily. Také jsme společně vytvořili svět dinosaurů z různých přírodnin a víček od PET lahví.

Naši pozornost jsme věnovali i naší Zemi. Děti vybarvily dvě zeměkoule – jednu smutnou a jednu veselou. Poté k nim vystříhaly obrázky, které Zemi buď škodí nebo jsou na ní přirozené a pomáhají jí. Podle toho je i roztřídily a nalepily.

V pondělí jsme se i přes nepříznivé počasí hned ráno vydali na piknik. Došli jsme až na louky k Nechánicím, kde si děti daly své oblíbené dobroty a poté prozkoumávaly nová místa, na která jsme došli. Děti byly moc šikovné a dlouhý pobyt v přírodě si neskutečně užily. Jsou z nich malí průzkumníci, kteří jsou venku moc spokojení, baví je pozorovat přírodu, skákat v loužích a nacházet nové cesty.

Příští týden budeme v tomto tématu dále pokračovat.

Krásnou neděli

Anežka

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko