Rodiče vítáni

Týden od 18. 3. do 22. 3. 2024 Voda, voděnka

Tento týden jsme pokračovali v tématu, které se věnuje vodě. Při ranních centrech aktivit si děti hrály s vodou, malovaly bublinami, prohlížely si Albi knihy Hravá přírodověda a Atlas světa, programovaly včelku Bee-bot na mapě s vodními živočichy, staraly se o semínka a zalévaly je, chytaly ryby magnetem, zkoumaly vodu z rybníka pod mikroskopem, vybarvovaly tematické omalovánky s rozšířenou realitou, kdy jejich obrázky nakonec ožily.

Během týdne jsme se naučili poznávat a pojmenovávat vodní plochy (moře, oceán, potok, řeka, rybník, jezero) a seznámili jsme se s živočichy, kteří žijí u vody nebo ve vodě. Mluvili jsme i tom, jak je pro nás voda důležitá a jak jí můžeme chránit a šetřit jí. Během toho jsme si zopakovali i zásady recyklace. S pomocí obrázků a názorného pokusu s hrncem a horkou vodou jsme si vysvětlili, jak vzniká mrak a jak probíhá koloběh vody.

Nezapomněli jsme ani na ponožkový den, při kterém jsme si připomněli Světový den Downova syndromu. Do školky jsme přišli s každou ponožkou jinou a každé z dětí si vlastní ponožku i namalovalo.

Při cvičení jsme si hráli na námořníky, žraloky a naučili jsme se hru Rybičky, rybáři jedou! Dotkli jsme se i dramatizace, když jsme zkoušeli napodobovat různé vodní živočichy. Samozřejmě jsme nevynechali ani další ve třídě velmi oblíbené hry – Židličkovanou, Lepidla a Povodeň, zemětřesení.

Venku jsme si užívali prvních teplých dnů. Měli jsme možnost pozorovat zemědělské stroje při práci, připravovali jsme zeminu v našem záhonku na první sázení, pozorovali jsme kachny na rybníku a ryby ve vodě. Při tak krásném počasí se nám ani nechtělo zpět do školky.

Celý týden krásně uzavřel hudební program Za poznáním tajů hudby s harfou. Děti měly možnost se do programu aktivně zapojit a poznat některé známé skladby od Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany nebo Antonia Vivaldiho. Seznámily se také s houslemi a harfou, poslechly si písničky z pohádek a zahrály si i na hudební nástroje a společně si zazpívaly. Celý program provázela skvělá atmosféra.

Příští týden se těšíme na velikonoční téma a na setkání s vámi na velikonočním jarmarku v pondělí od 12:30 do 16:30.

Krásný víkend

Anežka

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko