Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Martina Kapalová

Asistent pedagoga:
Radka Altmanová

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka a školní koordinátor EVVO)
Alexandra Hulvertová, Dis

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

 

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Šárka Belovická (logopedická asistentka)
Alena Kopáčová (vedoucí učitelka)

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová (školní koordinátor EVVO)
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Mgr. Myroslava Chizhkovska
Kateřina Vobořilová

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Eva Šérová

Tel.: 736 133 406

Zápis

ÚŘEDNÍ DESKA                                                                                                 Vyvěšeno 17. 5. 2021

Vážení rodiče,

níže naleznete  Informace o zápisu a výsledcích správního a přijímacího řízení  na školní rok 2021/2022!

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2021-2022

S přáním hezkého dne

Mgr. Václava Kunická, ředitelka školy

tel.: 725 459 970

email: reditelka@msslunicko.eu  

 

 

 

 

Informace-pro-zakonne-zastupce-deti-Kriteria-a-termin-zapisu-na-skolni-rok-2021-2022

Žádost-o-přijetí-dítěte-k-předškolnímu-vzdělávání-2021-2022

Oznámení-o-individuál.-vzdělávání-2021-2022

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ JARO 2021

Vážení rodiče,

protože se nemůžeme potkat osobně a seznámit se s prostředím školky, pokud máte zájem, natočili jsme pro Vás tato videa:

https://youtube.com/playlist?list=PLwlA-qBntT974arW_pt_qsebKtr_iGkwF

 

Důležité upozornění pro rodiče dětí narozených 1.9.2015 – 31.8.2016                                                        16. 4. 2020

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů máte povinnost své dítě narozené 1.9.2015 – 31.8. 2016 přihlásit k předškolnímu vzdělávání v MŠ zapsané v rejstříku škol MŠMT. Vyberete-li si pro dítě jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání (soukromá MŠ, dětská skupina, domácí  vzdělávání apod.), jste povinni přihlásit dítě do spádové MŠ a oznámit individuální vzdělávání. Další povinnosti týkající se rodičů, kteří se rozhodnou pro individuální předškolní vzdělávání svého dítěte se řídí vnitřními předpisy dané MŠ. Rodiče, jež si pro povinné předškolní vzdělávání vyberou jinou MŠ zapsanou v rejstříku škol MŠMT než je MŠ spádová, oznámí spádové MŠ, že jejich dítě bude povinné předškolní vzdělávání plnit v jiné MŠ. Pro konzultaci jednotlivých případů a nahlášení docházky do jiné MŠ využijte e-mailu reditelka@msslunicko.eu, nebo tel.: +420 725 459 970.