Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Martina Kapalová

Asistent pedagoga:
Radka Altmanová

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka a školní koordinátor EVVO)
Alexandra Hulvertová, Dis

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

 

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Šárka Belovická (logopedická asistentka)
Alena Kopáčová (vedoucí učitelka)

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová (školní koordinátor EVVO)
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Mgr. Myroslava Chizhkovska
Kateřina Vobořilová

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Eva Šérová

Tel.: 736 133 406

Aktuality

Obec Sulice

Vítá Vás Mateřská škola Sluníčko Sulice-Želivec

Mateřská škola Sluníčko Sulice (dále jen MŠ) je předškolní zařízení s celodenní péčí a se 3 pracovišti, jako příspěvkovou organizaci nás zřizuje Obec Sulice.
Další informace o školce

Aktuality

15.4.2021

OSLAVY DNE ZEMĚ 2021 a Kampaň OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ 2021

OSLAVY DNE ZEMĚ 2021 a Kampaň OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ 2021

Milé děti, vážení rodiče,

Kampaň obyčejného hrdinství začne 19. dubna 2021 a potrvá do 23. dubna 2021.

Pojďme společně zvyšovat udržitelný způsob našich domácností i našich životů a zapojme se do plnění této výzvy!

 JAK NA TO?  

 1. Prohlédněte si 9 výzev a vyberte si z nich, kolik chcete. Může to být jedna nebo všechny.
 2. Vybrané výzvy se snažte během týdne maximálně naplňovat.  
 3. Každý den si své úspěchy zaznamenávejte do deníčku(nejlépe online)
 4. Na konci týdne zašlete svůj deníček  koordinátorovi EVVO ve Vaší škole (za všechny třídy)-

v MŠ Sluníčko  Mgr. Majdě Wagnerové na berusky@msslunicko.eu

a v MŠ Pampeliška a LMŠ Šárce Vávrové na jezecci@msslunicko.eu 

 1. Pokračujte dál ve výzvách, udělejte z nich standard svých životů.

OSLAVY DNE ZEMĚ 2021

Ekotýmy v MŠ Sluníčko nabízí:

 Oslavte Den Země společně s námi a pomozte tak přírodě i sobě.

Společně vyrazit nemůžeme, proto musíme každý sám.

Sbírejte odpadky ve svém okolí, úlovky vyfoťte a zašlete třídním paní učitelkám na školkové emaily např. vcelicky@msslunicko.eu

Kdy? 19. – 25. 4. 2021

Co? sběr odpadků ve vašem okolí

Těšíme se na Vaše příspěvky!

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!!!

Ve školce s dětmi vytvoříme HŘBITOV ODPADKŮ na školní zahradě.

Malé náhrobky říkají, jak dlouho se pohřbený odpad bude v zemi rozkládat.

Děti, kteří kolem hřbitova chodí, tak vědí, že například ohryzek od jablka se v zemi rozloží za pár dnů, zatímco igelit tam vydrží 500 let.

ELKONIN A LOGOPEDIE začínáme 19. 4. 2021

Vážení rodiče,

jsme domluvené s kolegyněmi, že od pondělí 19. 4. začneme s lekcemi, pokusíme se dohnat lekce od začátku dubna.

Děti si budeme dělit na co nejmenší skupinky (Elkonin, nesmíme míchat určené skupinky tříd), v dané dny budeme začínat po obědě a pohádce, max. 3 děti, 15 minut, paní učitelky budou používat místo respirátoru ochranný štít.

Zatím vše platí pouze pro předškoláky.

 

 

OTEVŘENÍ MŠ 12. 4. 2021 – pouze PRO PŘEDŠKOLÁKY a děti IZS 🌺

Vážení rodiče,

níže naleznete informace k znovuotevření MŠ. Doufáme, že Vás podmínky testování neodradí. Budeme Vám rádi nápomocni. 🙂

Zahájení provozu školy 12. 4. 2021 – jen pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (PPV) a děti IZS. Pro ostatní děti platí zákaz osobní přítomnosti v MŠ, jsou povoleny osobní konzultace.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Předškolního vzdělávání se zúčastní pouze děti v posledním roce povinného vzdělávání za podmínky antigenního testování (z přední části dutiny nosní) 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek a nebo první den osobní přítomnosti dítěte v MŠ. Preventivní test se provede bezprostředně po příchodu do MŠ za asistence rodiče.

Organizace provozu od 12. 4. 2021:

 1. dubna se pracoviště MŠ Sluníčko na Želivci a na Hlubočince otevírá pouze pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a děti potřebných profesí, ve skupinách max. po 15 dětech.

Abychom mohli dostát požadavkům MŠMT, zejména zajistit homogenitu skupin (NEMĚNNOU), upravuje se provozní doba MŠ od 7:00 do 16:00 hodin do odvolání.

Děti s podpůrnými opatřeními zůstávají ve svých třídách. V pondělí 12. 4. najdete před každou třídou seznam dětí, které budou danou třídu navštěvovat.

V každé třídě jsou skupinky po maximálně 15 dětech (je umožněno spojení dětí PPV + děti potřebných profesí):

MŠ Sluníčko

Berušky – 1. polovina dětí dle abecedy ve své třídě – 15 dětí, abecedně Bu – Ne, 10 dětí ve třídě Motýlci – abecedně Pa-Ze.

Včeličky – 1. polovina dětí dle abecedy ve své třídě – 15 dětí, abecedně Bu-Ku. 5 dětí ve třídě Motýlci – abecedně Ky-Vy.

Motýlci – z Berušek 10 dětí – abecedně Pa-Ze. 5 dětí ze Včeliček – abecedně Ky-Vy.

Mravenečci – děti IZS (hasiči, zdravotníci…+ děti pedagogického personálu).

MŠ Pampeliška + LMŠ

Veverky- 6 dětí povinné předškolní vzdělávání + děti IZS (hasiči, zdravotníci…+ děti pedagogického personálu).

Ježečci – 6 dětí PPV + 1 Medvídě PPV + děti IZS (hasiči, zdravotníci…+ děti pedagogického personálu).

TESTOVÁNÍ- ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU A ORGANIZACE TESTOVÁNÍ V MŠ

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání bez absolvování preventivního testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, které mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp.

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

 • DODRŽUJTE, PROSÍM, VZÁJEMNÉ ROZESTUPY MIN. 1,5 M
 • DBEJTE I NA ROZESTUPY DĚTÍ, ZEJMÉNA V ČASE ČEKÁNÍ NA VÝSLEDEK
 • ASISTUJÍCÍ OSOBA (rodič dítěte či jiná písemně pověřená osoba) VSTUP POUZE S RESPIRÁTOREM!
 • SEZNAMTE SE S INSTRUKÁŽNÍM VIDEEM, viz níže
 • Vyzkoušejte doma tyčinku do nosu, pomozte dětem, aby překonaly obavy
 • TESTOVACÍ MÍSTNOSTÍ JE ŠATNA KAŽDÉ TŘÍDY – vstup max. 3 děti a 3 rodiče
 • VŠICHNI VSTUPUJÍCÍ POUŽIJÍ NÁVLEKY
 • HNED U DVEŘÍ POUŽIJÍ DÁVKOVAČ S DEZINFEKCÍ
 • PŘEVEZMETE TESTOVACÍ SADU OZNAČENOU JMÉNEM DÍTĚTE OD POVĚŘENÉ OSOBY
 • USEDNETE S DÍTĚTEM KE STOLEČKU, KTERÉ JSOU V POŽADOVANÉM ROZESTUPU
 • PROVEDETE TEST viz. postup níže v Manuálu

JEDNOTLIVÉ KROKY PŘI TESTOVÁNÍ:                      Návod k použití testovací sady

Vydání testu – Provedení testu – Vyhodnocení testu – Záznam výsledku – Likvidace testu

 • PO ZASUNUTÍ TYČINKY DO TESTERU SE OZVETE POVĚŘENÉ OSOBĚ (PANÍ UČITELCE) -BUDE APLIKOVAT 6 KAPEK ROZTOKU
 • DOKONČÍTE TEST A ZAPÍŠETE NA NĚJ ČAS DLE MOBILU
 • PŘEDÁTE TEST POVĚŘENÉ OSOBĚ A ODCHÁZÍTE ČEKAT NA VÝSLEDEK VEN
 • POVĚŘENÁ OSOBA NA KAŽDÝ TEST PŘILOŽÍ ČASOVAČ 15 MINUT
 • PO 15TI MINUTÁCH – KONTROLUJTE I VY – SE DOSTAVÍTE KE DVEŘÍM PRO VÝSLEDEK
 • VÝSLEDEK TESTU ZAZNAMENÁ DOHLÍŽEJÍCÍ OSOBA DO SEZNAMU TESTOVANÝCH
 • NEGATIVNÍ – DÍTĚ ODCHÁZÍ DO SVÉ NEBO PŘIDĚLENÉ TŘÍDY
  • POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU OBDRŽÍTE PŘI VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE
 • POZITIVNÍ – OBDRŽÍ POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU, OKAMŽITĚ OPOUŠTÍ ŠKOLU viz. postup níže
 • TESTOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT VŽDY V PONDĚLÍ A VE ČTVRTEK A NEBO 1. DEN OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V MŠ

Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

Lepu certifikat                          Declaration of conformity 

   Je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělaly rodiče dětem doma.                    

Videonávod na testování dětí: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

První den otevření nové prodejny v Sulicích je spojen s podporou místní Mateřské školy Sluníčko. V úterý ji mohou podpořit všichni zákazníci, kteří nakoupí za více než 300 Kč. Společnost Lidl školce daruje z každého nákupu nad 300 Kč uskutečněného v tento den částku 50 Kč. Za vybrané peníze školka pořídí hudební a edukativní herní prvky pro děti.

Prodejna bude otevřena denně od 7 do 21 hodin, v neděli pak od 8 do 21 hodin.    🙂

VESELÉ VELIKONOCE

Velikonoční strom

Vážení rodiče a milé děti,

rádi bychom Vám i dětem zpestřili období nouzového stavu motivační procházkou.

Pojďme společně nazdobit Velikonoční strom malovanými vajíčky.

Svá ozdobená vajíčka můžete věšet na větvičky březových a vrbových stromků v květináčích před školkami, kdykoli půjdete kolem.

Techniku zdobení vajíček necháme na vaší kreativitě, nápadech a fantazii. Zapojit se může kdokoli, komu se tento nápad líbí.

Krásný jarní pozdrav a VESELÉ VELIKONOCE všem. 🙂

KOLEKTIV MŠ SLUNÍČKO SULICE

 
 
POZDRAV NAŠIM DĚTEM A RODIČŮM, myslíme na Vás!!! 🙂
 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

 
 
Vážení rodiče, milé děti,
 
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR  od 29. března do 11. dubna prodloužila současný stav, pokračuje se v dosavadním režimu – je zakázána osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.
 
Děti, povinně se vzdělávající, pokračují v distančním vzdělávání, které je pro ně povinné!! Pokud je však dítě nemocné či se z jiných důvodů nemůže distanční výuky účastnit, rodič dítě omlouvá, tak jak jsme zvyklí běžně během školního roku, a to do Naše MŠ 
 

Přikládám informace k postupnému otevírání MŠ po datu výše:

 
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pouze povinné předškolní vzdělávání, ve skupinách max. po 15 dětech.
OCHRANA NOSU A ÚST
Všichni povinně ochrana úst a nosu.
a) Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory (standardy dle MO MZd).
b) Děti  MŠ: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd.
TESTOVÁNÍ
Povinné neinvazivní testování pro MŠ:
– antigenní testování 2x týdně (v případě nekaždodenní výuky 2 a méně po sobě jdoucích dní, stačí testování jen 1x týdně)
– PCR 1x týdně
– první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu
– testování neprobíhá v případě individuálních konzultací, výuky 1 na 1 a individuálních poradenských služeb
HOMOGENITA
Povinná homogenita všech tříd a skupin. Platí i na pozemcích školy, venkovní výuce apod.
VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB V PROSTORÁCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Vstup třetích osob (mimo děti či zaměstnance) v době provozu školy do budov bude zakázán.
 
V nejbližších dnech obdržíte podrobné informace o organizaci předškolního vzdělávání na jednotlivých pracovištích a testování dětí.

Děkuji Vám Všem za vaši trpělivost, musíme věřit, že jsou to rozhodnutí správná a potřebná pro zdraví nás všech!!

Bohužel, mrzí mě to a je mi to to vážně hloupé Vás s tímto obtěžovat, zejména vzhledem k tomu, že do školky nechodíte, ale pokud opravdu budou mrňousci doma, vlastně děti, které jediné jsou platící, mám vážné obavy o naše finance. Veliká prosba, pokud můžete, prosím, školné uhraďte, příští rok si jej odečtete z daní a naší mateřské škole velmi pomůžete. Stačí k tomu Váš podpis u p. hospodářky. DĚKUJI VELICE VŠEM, KTEŘÍ SE ROZHODNETE A ŠKOLCE V TÉTO TĚŽKÉ CHVÍLI POMŮŽETE. 

Vzhledem k uzavření MŠ v měsíci březnu se úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021 snižuje na částku O,-Kč. Pokud se rozhodnete, že budete chtít školné vrátit, tak případné přeplatky (i za stravné) Vám budou v září vyúčtovány a v říjnu zaslány zpět na Váš účet. DĚKUJI MOC VŠEM RODIČŮM, kteří se rozhodli školné za březen školce darovat. DÍKY MOC!!!

Poděkování za včerejší účast na akci Ukliďme Česko – Děkujeme Všem dětem, rodičům a zaměstnancům mateřské školy, ač počasí nebylo nejlepší, přeci jen dorazilo pár báječných dětí a rodičů s nadšením trošku pouklízet v našem okolí a předat tím dětem jasný vzkaz, že nám není jedno v jakém životním prostředí žijeme a že chceme být aktivní a  zodpovědní za stav naší krásné české přírody.

Pozdrav našim dětem a rodičům – odkaz na YouTube Vám byl zaslán do emailu.

Děkuji, těšíme se na Vás! 🙂
 
Krásné jarní dny, V. K. 


 
DOPORUČENÍ  na  DISTANČNÍ VÝUKU

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními:

 • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte
 • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…)
 • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…)
 • dbejte na pravidelný režim
 • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení…)
 • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…)
 • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky
 • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry
 • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…)
 • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité
 • Vzhledem k aktuální situaci nabízíme možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno zde. Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ.S předškoláky se dá jednoduše sdílet odkaz na konkrétní stránky nebo cvičení pomocí funkce sdílení odkazů – videonávod zde.Tisk z MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice) až do 30. 4. 2021 zdarma – videonávod zde.
 • MIUč+ Zápis je tu jsme aktualizovali o interaktivní cvičeníkarty z klobouku (zobrazit příklad cvičení) a poznávací karty (zobrazit příklad cvičení). 
 • Připravujeme sadu tří pracovních učebnic Škola je tu (Cesta k poznávání a čtení, Cesta k psaní a Cesta k počítání) pro předškolní přípravu od 5 let, které jsou tematicky propojeny pohádkami. Už dnes jsme Vám bezplatně zpřístupnili ukázku z nich v podobě MIUč+ Škola je tuObsahuje strany z každé pracovní učebnice vztahující se k pohádce O koblížkovi a součástí je také namluvená pohádka a její text.

Posíláme našim dětem a dospělákům moc a moc pozdravů, myslíme na Vás! 🐇🌷

Trochu optimismu a radosti – Vážení rodiče,

naše Mateřská škola Sluníčko Sulice získala skvělé ocenění a to Stříbrnou plaketu Skutečně zdravé školy!

Snažíme se děti vzdělávat a vést ke zdravému životnímu stylu, hýbat se, sportovat, trávit čas v přírodě, společně pečovat o školní zahradu, pěstovat bylinky a zeleninu na zahrádce a po té z ní vařit zdravé dobrůtky a mnoho dalšího. Patří sem i vedení dětí  ke zdravým stravovacím návykům a vzdělávání pedagogů v této oblasti (naposledy tento týden on-line konference „Bez cukru se obejdeme“).

Je to úžasné ocenění práce celého kolektivu školky (ocenění i pro našeho dodavatele obědů, který nám pomohl splnit náročná kritéria, co se týká čerstvých potravin při vaření bez používání aditiv, méně soli, spolupráce s místními farmáři), za finalizaci patří dík paní učitelce Terezce a paní hospodářce Markétce.

Dopis_rodicum_stříbrná MS Slunicko Sulice

 

BLAHOPŘEJEME!!! 

 

 

 

 

Manual_k_provozu_skol_doplneni_25_srpna

26.2.2021

POZOR – AKTUÁLNĚ- OD 1. 3. DO 21. 3. 2021 MŠ UZAVŘENA – na základě rozhodnutí Vlády ČR, zhoršených epidemiologických podmínek a pokračování nouzového stavu

Vážení rodiče,

jakmile budu mít k dispozici oficiální zprávu, budu Vás informovat.

 • Ošetřovné z důvodu uzavření školy. Sami si ho vyplníte na stránkách,  kde vyplníte vše potřebné. https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m  
 • DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, je  vzdělávání distančním způsobem POVINNÉ. Viz Obecné dokumenty – Distanční výuka v MŠ Sluníčko Sulice- předškoláci https://www.msslunicko.eu/o-skolce/dokumenty/
 • Podrobnosti budou brzy zveřejněny.

Buďme silní a optimističtí, zejména kvůli našim dětem.

Děkuji.

Za náš tým 🌞  V. Kunická  

 

 

 

Vážení rodiče, 

níže novinky a změny od 25. 2. 2021 (povinnost nosit roušky i pro pedagogy, výjimečně je povolen štít při výuce), prosím o dodržování všech pravidel, jde o zdraví nás všech, především našich dětí.

Informace pro školy a školská zařízení – roušky od 25. 2. 2021

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021
mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-účinností-od-25.-2.-2021-do-odvolání  ), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

 Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:
▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit)

 Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.
 Vláda ČR zajistila pro zaměstnance škol a školských zařízení distribuci dalších téměř 3,5 milionů kusů respirátorů normy FFP2. Jedná se o další etapu mimořádné výpomoci státu školám a školským zařízením pro pilotní období návratu žáků a studentů do škol a školských zařízení (navazující na obdobnou distribuci na podzim 2020).
 MŠMT předpokládá, že k dalšímu provozu škol a školských zařízení zašle další informace v průběhu tohoto týdne v souvislosti s připravovaným projektem pilotního testování ve školách a s ním spojenou distribucí testů do škol, ve kterých se předpokládá zahájení prezenční výuky spojené s testováním žáků.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA

Usnesení vlády_školy_14.02.2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR byla vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství – VŠE ZŮSTÁVÁ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD.

Provoz mateřských škol  je v týdnech od 15. února do 28. února 2021 zachován, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu. Manual_k_provozu_skol_doplneni_25_srpna

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance), rodičů a zákonných zástupců, je do společných prostor škol  povolen V NEZBYTNĚ NUTNÝCH PŘÍPADECH a pouze za dodržení daných pravidel a počtu rodičů – v šatně nejvýše 3 dospělí se svými dětmi – v rámci tohoto opatření pobývejte v šatně co možná nejkratší dobu.

Prosím o neustále dodržování pravidel 3 R – RUCE – ROUŠKY – ROZESTUPY, vstup do areálu MŠ je možný pouze se zakrytým obličejem! U vstupů do budov jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Děti si po příchodu do třídy jdou NEJPRVE umýt ruce teplou vodou a mýdlem.

K předškolnímu vzdělávání budou přijímány pouze děti zdravé a bez viditelných známek jakéhokoliv onemocnění (kašel, rýma, bolest hlavy, bolest v krku, dušnost, zvýšená teplota).

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Prosím o předávání informací  o nákaze onemocněním Covid – 19 u dítěte a rodinných příslušníků vedení školy.

Pobyt dětí mimo mateřské školy je povolen pouze za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích.

Děkuji Všem za spolupráci a dodržování pravidel.    V. Kunická, ředitelka školy

 

17.11.2020

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.

Provoz mateřských škol od pondělí 30. listopadu 2020:

Provoz mateřských škol (včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako
doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu).

Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je jinak obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi.

Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci dětí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.

Opatření PES pro oblast školství

Metodický-návod-pro-nařizování-karantény-ve-školách-a-školských-zařízeních_04_09_2020

 

 

5.11.2020

Vycházky se školkou do přírody

Vážení rodiče,

 na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se objevila informace, totiž, že naše děti mohou chodit na procházky mimo areál mateřské školy!!! Jsme moc rádi, že se děti budou moci spontánně vyběhat, zahrát si volně v přírodě, vyjít opět do lesa, pozorovat krásnou podzimní přírodu, sbírat přírodniny, PROSTĚ SI UŽÍT NÁŠ ÚCHVATNÝ BAREVNÝ PODZIM!

Paní učitelky budou s dětmi udržovat odstup od jiných lidí, raději se jim vyhnou, dospěláci budou mít roušku, kterou v přírodě, v lese mohou odložit!

Citace:
Zákaz vycházení
Zákaz pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob se nevztahuje na děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních. Je tedy možné jít například s dětmi mateřské školy na procházku mimo areál školky pohromadě. Nařizuje se také zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Vše přečkáme ve zdraví, společně to zvládneme!! 🙂

Jsem laskavec 2020

2.11.2020

Změna provozní doby + Karanténa v Mravenečcích a Motýlcích do 5. 11. 2020

Dobrý den, vážení rodiče,

vzhledem k personální situaci ve školce (nepedagog covid pozitivní, učitelky v karanténě, učitelky a asistentky na OČR, učitelka nemocná) jsme nuceni, po projednání se zřizovatelem, zkrátit provozní dobu na všech pracovištích MŠ takto:

OD ZÍTŘEJŠÍHO DNE 3. 11. DO 7. 11. 2020 JE PROVOZNÍ DOBA na všech pracovištích MŠ od 6:30 (od 7:30 v LMŠ) do 16:00 hodin!!

Děkuji za Vaše pochopení, spolupráci a pomoc!!

Mgr. Václava Kunická, ředitelka školy

Karanténa Mravenečci a Motýlci

31.10.2020

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

30_10_2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Pro mateřské školy se stávající režim nemění!

V mateřských školách se může zpívat i provozovat sportovní činnost.

Původně plánované divadelní představení ve středu 4. 11. bylo zrušeno.

Děkujeme, že jste zodpovědní a dodržujete všechna opatření (hygiena, rouška, rozestup, omezení sociálních kontaktů, do MŠ jen zdravé děti, informování vedení školy o karanténě či onemocnění Covid -19).

Pokud jste doma se starším dítětem na distančním vzdělávání a chtěli byste si doma doma nechat i mladšího sourozence, na kterého se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, určitě můžete (je to Vaše právo), obraťte se, prosím, na třídní paní učitelky – každý týden Vám zašlou do emailu či fyzicky předají téma týdne, cíle, aktivity, pracovní listy, básničku atd. Nezapomeňte, že děti potřebují každodenní pobyt venku, v přírodě, na čerstvém vzduchu, minim. 2 hodiny denně!! Níže distanční vzdělávání – stručný a přizpůsobený podmínkám všech dětí 🙂

Děkujeme Všem rodičům za spolupráci. Pokud budeme dodržovat všechna opatření, přečkáme vše ve zdraví a v pohodě. 🙂

Distanční výuka – nejen pro předškoláky

28.10.2020

Krizové opatření Vlády ČR s účinností od 28. 10. 2020

Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59
hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky – podrobnosti a výjimky v příloze

Nařízení vlády ČR-omezeni-volneho-pohybu

Poděkování ministra školství, mládeže a tělovýchovy Všem zaměstnancům mateřských škol

Poděkování ministra školství Roberta Plagy všem zaměstnancům MŠ

25.10.2020

Ministr Plaga: Buďme zodpovědní i během podzimního volna

I když se netýká tento materiál mateřských škol, ale základních, rozhodli jsme se Vás o tom informovat.

dopis-z-MSMT

doporucene-odkazy-1

Včelky Motýlci Berušky Mravenečci Ježečci Medvídci Veverky

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka a školní koordinátor EVVO)
Alexandra Hulvertová, Dis

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

 

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Martina Kapalová

Asistent pedagoga:
Radka Altmanová

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Šárka Belovická (logopedická asistentka)
Alena Kopáčová (vedoucí učitelka)

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová (školní koordinátor EVVO)
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Mgr. Myroslava Chizhkovska
Kateřina Vobořilová

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Eva Šérová

Tel.: 736 133 406