Rodiče vítáni

Didaktický materiál-příprava na vstup do 1. třídy ZŠ

Skladba jídelníčku dětí dle výživových doporučení – 2020

Trénink jazykových schopností podle Elkonina v MŠ Sluníčko

Největší portál vzdělávacích videí v ČR  https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni 

Využijte možnosti a prohlédněte si pracovní listy, které vznikly v rámci projektu Klokanovy školky. Tvořily je přímo paní učitelky a metodicky je vedla právě Jiřina Bednářová. 
Více informací naleznete ZDE

Záznamy webinářů

NEJNOVĚJŠÍ WEBINÁŘE

Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý

Lektorky: Mgr. Hana Splavcová, PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Má být dítě připravené na školu nebo škola na každé dítě? Z mateřských škol bývá často slyšet, že nástup do základní školy je pro děti velmi tvrdý a je třeba je na něj dobře připravit. Základní škola zase operuje argumentem, že program mateřské školy je příliš rozvolněný a děti si „jen“ hrají. Jakou funkci má z pohledu vstupu do základní školy plnit mateřská škola, co by nemělo být v posledním roce před vstupem do školy opomíjeno a co je naopak nadbytečné? Zamyslíme se nad tím, které činnosti jsou vhodné, zda patří do přípravy na školu vyplňování pracovních listů, skupinová práce nebo sebehodnocení dětí. A zda je možné sladit očekávání všech zúčastněných aktérů ku prospěchu dětí.

Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce srodiči 

Lektorka: Hana Splavcová

Školský zákon počítá s možností distančního vzdělávání dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Co to v praxi znamená pro mateřské školy? Jak nejlépe podpořit rodiny těchto dětí? Webinář přinese odpovědi na tyto otázky a pomůže ředitelům a učitelům připravit sebe i rodiny dětí na tuto možnost tak, aby nebyly děti přetěžovány, rodiny ani učitelé stresováni.

Jak vést distanční výuku v 1. třídě

Lektorky: PhDr. Hana Havlínová, Ph.D., Mgr. Jitka Etheridge, Mgr. Alena Postupová

Distanční výuka je pojem, který je v současnosti skloňován ve všech pádech a je pravděpodobné, že se s touto formou výuky budeme setkávat i v budoucnosti. Přestože je od prezenční výuky v mnoha ohledech odlišná, didaktika distančního vzdělávání v českém pojetí zatím neexistuje. Každý učitel se s tímto novým požadavkem vyrovnává v rámci svých možností a podle potřeb svých žáků. Důležitou roli sehrává nastavení podmínek v dané škole. Z mnoha důvodů se jako nejkomplikovanější jeví distanční vzdělávání v 1. třídě základní školy. Podělíme se s vámi o konkrétní zkušenosti učitelů 1. ročníku. Představíme vám jednu z možností, jak lze výuku organizovat, aby celá zodpovědnost za vzdělávání dětí nebyla přenesena na rodiče. Ukážeme, jaké technické i netechnické pomůcky a prostředky se nám osvědčily a samozřejmě zmíníme i překážky, které je nutné překonávat. Na závěr nabídneme několik osvědčených tipů pro plánování distanční výuky a pro přípravu online hodiny, které jsou využitelné pro všechny ročníky 1. stupně.

Dobrý den ze Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr

Od 30.4.2021 si můžete stáhnout metodické materiály z uplynulých webinářů zde + další pracovní listy a materiály pro využití ve škole i doma (určeno zejména pro pedagogickou práci s dětmi v MŠ zde 

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko