Rodiče vítáni

Týden v Beruškách: 18.-22.3.2024

Téma týdne: Voda, voděnka

Příchod jara jsme oslavili hudbou, zpěvem, pohybem, tvořením a péčí o rostliny a sazeničky.

Pondělí jsme se seznámili s novým tématem, novou písničkou „Koloběh vody“, zahráli si pohybovou hru „Na rybičky a rybáře“, vystříhli a nalepili čápa z dílků, pokračovali v sázení osení a užili si čerstvý vzduch na zahradě.

V úterý odjeli plavci do bazénu v Benešově, kde se na 2. lekci předplaveckého kurzu zdokonalovali ve vodních hrátkách. Mezitím děti ve školce si protáhly tělíčka na „Opičí dráze“, zkontrolovaly pod lupou co je nového ve sklenicích obsahující různé druhy vod, které si přinesly z domova a u barevných kostiček si pocvičily své předmatematické představy. Nezapomněly ani na péči o osení a sazeničky rajčat v pařníků. V odpoledních hodinách děti, které spaly v MŠ vyrazily s paní učitelkami na prohlídku knihovny do Kamenice. Po návratu si užily tanec v maskách, noční pohádkovou bojovku a četbu pohádky od rodinných členů Žofinky.

Středa byla ve znamení bruslení, „stavění přehrady“ z velkých kostek, zpěvu u klavíru za doprovodu Orffových nástrojů, rozvoje posloupnosti, jemné motoriky a slovní zásoby při stříhání a lepení správného pořadí obrázků z pohádky „Hrnečku vař“ a její následné reprodukce. Odpoledne vyrazili předškoláci na 2. Školičku nanečisto a otestovali si své znalosti.

Ve čtvrtek přišly děti do třídy s každou ponožkou jinou, aby jsme si následně vysvětlili proč a komu tím pomáháme. Dokončila se keramika „Velikonoční vajíčko“ keramickou vypalovací glazovací barvou.

Pátek byl hudebním dnem, neb nás návštivily dámy hrající na harfu a housle a seznámily děti s klasickou hudbou herní formou za pomoci dětských melodií.

PŘIJĎTĚ V PONDĚLÍ NA VELIKONOČNÍ JARMARK, BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT 🙂

🐞

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko